Kultur

Hva hjelper det å dempe seg selv?

Under et halvt år etter at Okay Kaya slapp sin siste plate, har hun laget en ny som resultat av de siste månedenes isolasjon. Men om hun vil prate om den? Nei.

Bruker Okay Kaya privilegiet man har som artist til å uttrykke seg i media? tvert imot.