Kultur

Y-blokka i Stortinget: Det ble ja til fortsatt riving

Onsdag voterte Stortinget over ja eller nei til stans i riving av Y-blokka. Det ble et rungende nei.

Saken oppdateres.

SVs stortingsrepresentant Petter Eide er den som i det siste har frontet SVs uavhengige forslag om midlertidig stans i rivingen av Y-blokka fram til slutten av august, når saken skal opp i Oslo tingrett. Voteringen i Stortinget er nå avsluttet. SV fikk som ventet ikke flertall. Overraskelsen var det Venstres Ola Elvestuen som sto for. Han stemte mot egen regjering, og for å bevare Y-blokka.

– Å rive Y-blokka vil være et historisk feilgrep, sa Elvestuen.

–  Jeg har gått til valg på på å bevare Y-blokka både i 2013 og i 2017. Jeg forsøkte å stoppe rivingen som klima- og miljøminister. Men som stortingsrepresentant kan jeg stemme for SVs forslag, sa Elvestuen. SVs Petter Eide, som tidligere har anklaget Venstre for å «drive politisk dobbeltspill», gikk like etter opp på talerstolen og ga Elvestuen en uforbeholden unnskyldning.

–  SV taper voteringen om Y blokka i Stortinget i dag, men vi har også vunnet mye, sier Eide til Dagsavisen.

–  Vi har fått en viktig kulturpolitisk debatt opp Stortinget, og framtiden vil nok dømme hardt de som i dag beslutter at Y skal rives. Y-blokka vil gå inn i historien i en rekke av umistelige bygninger som vi i ettertiden har angret på at vi har blitt revet. Men et nei i voteringen i dag, betyr nok en spiker i kista for Y-blokka, sier Eide, men legger til at det fortsatt er «noen spikre igjen». Det kommer nemlig et nytt SV-forslag i Stortinget senere i juni.

Les også: Y-blokka: Fortsatt kamp i Stortinget

Det som lå på bordet i Stortinget onsdag, var en innstilling fra kommunalkomiteen. Der sier et massivt flertall nei til SVs forslag. Arbeiderpartiet, Høyre, Sp, KrF og Frp: Alle sier de nei til stans i rivingen. På forhånd regnet SV med støtte fra MDG og Rødt, noe de fikk i salen onsdag. Overraskende nok fikk SVs forslag også støtte fra Venstre. Det har lenge vært knyttet spenning til hva Venstre og Ola Elvestuen ville stemme. Venstre er som kjent for å bevare Y-blokka, men sitter i den regjeringen som vil rive den. Elvestuen har lenge holdt kortene tett til brystet. Men onsdag sto han altså fram i stortingssalen og erklærte at han ville stemme for SVs forslag.

Les også: Y-blokka: SV beskylder Venstre for politisk dobbeltspill

Sikkerhetsargumenter

Voteringen onsdag handlet om en innstilling fra kommunalkomiteen. Der sier et massivt flertall nei til SVs forslag. Ap, Høyre, Sp, KrF og Frp: Alle sier de nei til stans i rivingen fram til slutten av august, når saken skal opp i Oslo tingrett. I innstillingen fra kommunalkomiteen blir det lagt vekt på sikkerheten som den viktigste grunnen til at Y-blokka må rives. Komiteen minnet om terrorhandlingen 22. juli 2011, at man må sikre seg mot mer terror, og at alle ansvarlige sikkerhetsmyndigheter har anbefalt at Y-blokka må rives. Disse sikkerhetsargumentene ble gjentatt av de fleste som tok ordet på talerstolen i debatten i salen onsdag. Som kommunalminister Nikolai Astrup (H), Stein Erik Lauvås (Ap), Heidi Greni (Sp), og Torill Eidsheim (H). Særlig de to sistnevnte understreket at beslutningen om å rive Y-blokka har vært svært vanskelig, men at de samtidig er glade for at Picassos kunst blir tatt vare på i det nye regjeringskvartalet.

Forslag fra MDG

MDG markerte seg også i salen som en sterk motstander av å rive Y-blokka. De kom med et eget, løst forslag, der Stortinget ber regjeringen utrede et økonomisk nedskalert byggeprosjekt i regjeringskvartalet, og at rivingen bør stanses midlertidig. «Stortinget ber regjeringen utrede og foreslå et fysisk og økonomisk nedskalert prosjekt for regjeringskvartalet RKV, slik Oslo bystyre enstemmig har bedt om i sitt bystyrevedtak 22.04.20. Rivingen av Y-blokka stilles i bero til Stortinget har behandlet et forslag til et fysisk og økonomisk nedskalert prosjekt for regjeringskvartalet RKV», het det fra MDG. Forslaget ble forkastet. Men MDGs leder Une Bastholm kom overfor Dagsavisen med en spesiell appell til Ap-leder Jonas Gahr Støre og Oslos byrådsleder Raymond Johansen:
–  Jeg vil oppfordre Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen om å snu i saken. Det er betydelig motstand mot riving – også internt i Ap. Så betent som denne saken har blitt, så burde Ap trykke på pauseknappen. Her har Arbeiderpartiet ansvaret for et stykke kulturarv de selv har bidratt til å bygge opp. Dette er et monument over en tid i Arbeiderpartiets egen historie. Det er trist dersom det blir nettopp Arbeiderpartiet som lar rivingen skje. Y-blokka er viktig for Oslos innbyggere og for fortellingen om nasjonen Norge.

Les også: Y-blokka: – En kardinaltabbe av Astrup å rive nå

Nyeste fra Dagsavisen.no: