Kultur

Tomt i kassa etter Norwegian Wood-konkursen

Bostyrer for Norwegian Wood-festivalen ville forfulgt eier Per Karsten Ims videre i rettsystemet - men boet er tomt for midler. Ingenting ble igjen til kreditorene, som inkluderer deLillos.

Bilde 1 av 2

«Det vil ikke bli dekning til kreditorene», fastslår bobestyrer i sin endelige innberetning etter konkursen i Norwegian Wood-festivalen. deLillos, Klovner i Kamp, Anneli Drecker og Lillebjørn Nilsen er blant artistene som ikke fikk betalt etter Norwegian Wood-fiaskoen sommeren 2017.

10. januar i år ble bobehandlingen i boet etter Norwegian Wood Company A/S innstilt av Asker og Bærum tingrett, da  boets midler ikke lenger kunne dekke omkostningene ved fortsatt bobehandling. Samtidig ble selskapet Norwegian Wood Company A/S oppløst.

– Vi har fortsatt et krav i boet etter Norwegian Wood-konkursen. Dette er en av ytterst få ganger på 30 år jeg har opplevd at en arrangør ikke betaler, konstaterte deLillos-manager Carsten Jøssund overfor Dagsavisen i høst. Festivalselskapet skyldte deLillos et honorar på 275.000 kroner for opptredenen på Norwegian Wood i Frognerbadet juni 2017. «Disse aktørene hører ikke hjemme i Festival-Norge», skrev Lars Lillo-Stenberg i en SMS til Dagsavisen da festivalen ble slått konkurs i november 2017. deLillos-manager Carsten Jøssund bekrefter overfor Dagsavisen at deLillos fortsatt ikke har fått noe oppgjør etter Norwegian Wood-konkursen, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Oslo kommune var også blant kreditorene i Norwegian Wood-boet, med en ubetalt leie for Frognerparken på 527.000 kroner. For 2017 fikk Norwegian Wood-festivalen støtte fra kommunen på 500.000 kroner.

Bostyrer konkluderte i sin sluttberetning, innlevert 21. november, at det ikke var midler til videre behandling. Samtidig har boet etter Norwegian Wood et rettskraftig krav etter dom i forliksrådet på 1.37 millioner kroner som festivalinvestor Per Karsten Ims' eierselskap Arjuna A/S tok ut av Norwegian Wood-selskapet i 2017.

Les også: Norwegian Wood-eier trakk sak mot konkursbo

Bostyrer kritiserer Norwegian Wood-eier Ims for forretningsførselen, men understreker at det ikke er grunnlag for mistanke om straffbare forhold.

Krav på 4.7 millioner

I en årrekke var Norwegian Wood i Frognerbadet en av Norges største festivaler, med artister som Neil Young, Bob Dylan og Roger Waters på scenen. Festivalen gikk imidlertid lenge med store underskudd, og ble i 2016 kraftig nedskalert.

Eiendoms- og festivalinvestor Per Karsten Ims gikk inn som eier i Norwegian Wood-festivalen i 2017. Før dette hadde festivalen opparbeidet en negativ egenkapital på over 10 millioner, som var blitt gjort opp gjennom frivillig kreditorordning høsten 2016, ledet av daværende hovedeier og festivalsjef Jørgen Roll, som deretter trakk seg ut av Norwegian Wood-selskapet.

Jørgen Roll bedyrer at de har is i magen før festivalsommeren 2016. Her fra badet i 2012. FOTO: JOACIM JØRGENSEN

Tidligere festivalsjef Jørgen Roll, her på Norwegian Wood i 2012. Foto: Joacim Jørgensen

Norwegian Wood-festivalen 2017 endte med et underskudd på over tre millioner kroner, ifølge bostyrets sluttberetning. Ved konkursbegjæringen var det innmeldt 38 fordringer på tilsammen over 4.7 millioner kroner.

Blant kreditorene var også to bemanningsbyråer som tilsammen skaffet nærmere 300 russ til å jobbe under festivalen, skrev Dagens Næringsliv. Ungdommene som jobbet på festivalen for å finansiere russefeiringen, fikk aldri betalt.

«Under bobehandlingen har bostyrer fra flere hold mottatt indikasjoner på at ikke alle krav etter festivalen for 2016 ble dekket under den frivillige gjeldsordningen», skriver bostyrer Andreas S. Christensen i sin sluttberetning.

Tidligere Norwegian Wood-sjef Jørgen Roll, som i dag er direktør for det kommunalt eide Oslo konserthus, stiller seg uforstående til eventuelle udekkede krav fra Norwegian Wood-oppgjøret i 2016. Han viser til at gjeldsordningen ble gjennomført ved hjelp av advokat som kartla kreditorsituasjonen.

Tok kontantene selv

I sluttberetningen fastslår bostyrer at kontantomsetningen under Norwegian Wood-festivalen 2017, tilsammen 137.000 kroner, ikke ble satt inn på festivalens konto, men isteden til et annet av Per Karsten Ims' selskap. Etter rettslig prosess gikk Arjuna A/S med på forlik der 100.000 kroner ble betalt tilbake til boet.

Kravet på 1.37 millioner kroner for urettmessige uttak fra Arjuna A/S til Norwegian Wood gjennom 2017 blir dermed ikke gjort opp i bobehandlingen. Arjuna bestred kravet og dommen i forliksrådet, men samme dag som behandlingen i Oslo Tingrett i høst, trakk Ims saken, etter at selskapet Arjuna var blitt slått konkurs av Oslo kemnerkontor. Bostyrer Christensen vurderte dermed rettslige skritt mot Per Karsten Ims personlig.

Les også: Raser etter ny Norwegian Wood-konkurs

– Om Norwegian Wood-boet hadde hatt økonomiske muskler til videre rettsprosesser, ville det vært sannsynlig at man blant annet hadde vurdert pågang mot Ims personlig. Nå er Arjuna AS under konkursbehandling, slik at det er dessverre ikke mulig å få dekket Norwegian Woods krav der, kommenterer Christensen overfor Dagsavisen.

Til kravet på 1.37 millioner kommenterer Per Karsten Ims:

– Jeg er ikke enig, da det ble innbetalt større beløp enn dette til Norwegian Wood for Arjuna fra et annet av mine selskap.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ims henviser videre til prosesskrivet til Oslo tingrett, i forkant av saken som ble trukket i høst etter konkursen i Arjuna. Her bestrider Ims at det ble gjort ulovlige overføringer mellom selskapene.

Konkurskarantene

Bostyrets innberetning viser til hele 16 konkurser i selskaper kontrollert av Per Karsten Ims det siste tiåret. Fem er pågående konkursbehandlinger, to ble avsluttet i november 2019.

I sin sluttberetning konkluderer Christensen «under betydelig tvil» at boet ikke vil kreve konkurskarantene for Ims.

– Det er nå opp til bostyrer i den pågående bobehandlingen etter Arjuna A/S om det skal foreslås konkurskarantene for Per Karsten Ims. Min vurdering er at det er nærliggende at det blir fremsatt slikt forslag, men det er altså ikke opp til meg nå, kommenterer bostyrer Christensen overfor Dagsavisen.

– Det er ikke grunnlag for konkurskarantene. Jeg og mine selskaper har beviselig skutt inn – og tapt – betydelige beløp i forsøket på å redde Norwegian Wood. Det hadde overrasket meg og min advokat om Arjunas bostyrer vil foreslå konkurskarantene, da vi har svært god dialog med ham, kommenterer Per Karsten Ims til Dagsavisen.

Les også: Trekker seg fra festivalsamarbeid med Norwegian Wood-eier

Per Karsten Ims er investor og medeier i flere utelivsselskaper og musikkfestivaler. Ims' selskap Kadetten Holding eier hip hop-festivalen Kadetten i Sandvika. I 2018 gikk festivalen med over åtte millioner kroner i underskudd, skrev VG.

Per Karsten Ims var også eier for festivalen Skral i Grimstad, som ble slått konkurs i høst med en gjeld på over fem millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

Nye investorer kjøpte rettighetene til Norwegian Wood-navnet fra konkursboet, med mål om å arrangere festivalen videre, men forsøkene feilet både i 2018, da festivalen ble avlyst på en knapp måneds varsel, og i 2019.

Les også: Kos, kaos og Cardi B - se bildene fra Kadetten

Mer fra Dagsavisen