Kultur

Omstridt stykke provoserer på ny

– Kulturministeren bør stille krav til Black Box som mottaker av statlig støtte, mener Oslo Frps fylkesleder, som møter Trine Skei Grande til debatt om kontroversielle «Ways of Seeing».

Bilde 1 av 2

Dette mener Oslo Fremskrittspartis fylkesleder Tone Ims Larssen. Hun møter kulturminister Trine Skei Grande (V) til debatt når det omstridte teaterstykket «Ways of Seeing» vises på ny neste uke.
«Ways of Seeing» settes opp 26. februar på Vega Scene i Oslo som del av dokumentarfilmfestivalen Human (se ved siden av). Fredag 1. mars arrangerer Human-festivalen debatt om ytringsfrihet i kunsten. Festivalen bekrefter nå at kulturministeren stiller til debatt, sammen med Tone Ims Larssen, advokat Jon Wessel Aas og stykkets regissør Pia Maria Roll.

– Det provoserer at stykket nå settes opp på ny. De vil ikke høre på dem som har hatt personlig ubehag ved dette stykket. Det går ut over familiemedlemmene til de som er omtalt i stykket, sier Larssen.

Les også: Setter opp politianmeldt stykke på ny

«Ways of Seeing» ble vist på Black Box Teater i Oslo mellom 21. og 30. november 2018. Stykket omtaler navngitte politikere og har filmede innslag av hus og hager til blant andre justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp). Forestillingen «har kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn», heter det i Black Box' egen presentasjon av stykket. Stykket skapte umiddelbart mye debatt, og ble beskyldt for å krenke privatlivets fred. «De er inntrengere» skrev Tor Mikkel Waras samboer i VG 1. desember.

6. desember ble justisminister Tor Mikkel Waras hus utsatt for hærverk. Siden har det vært ytterligere to tilfeller av trusler og hærverk mot Waras hus, og truslene etterforskes av PST.

«Oppfordre til terror»

Før jul la Oslo Frp fram forslag i bystyret om å kutte den kommunale støtten til Black Box. Forslaget fikk bare Frps egne stemmer. «Jeg er skuffet over at ingen andre stemte for å stoppe støtten til Black Box. Da er det fritt fram for å oppfordre til terror mot norske politikere», uttalte Oslo Frps Peter N. Myhre til Dagsavisen. Flere norske teatersjefer raste mot Frp-forslaget, og Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) kalte forslaget for politisk sensur.

Les også: Fremskrittspartiet ville stoppe støtten til Black Box etter kontroversiell forestilling

– Debatten i etterkant er blitt sånn at er du imot denne formen for «trespassing», da er du imot ytringsfrihet. Det reagerer jeg på, sier Oslo Frps Tone Ims Larssen.

– Jeg er for ytringsfrihet. Men de som står bak stykket har iakttatt og filmet enkeltpersoner, det er å tråkke over private grenser. I etterkant har enkeltpersoner følt seg redde og utrygge. Dette aspektet er ikke tatt på alvor i debatten, sier Larssen.

– Jeg har selv opplevd å få en stalker, på bakgrunn av mitt virke som politiker. Han sendte meg blant annet meldinger der han beskrev barna mine som lekte foran huset mitt. Da ble jeg redd. Dette er langt tilbake i tid, men ubehaget satt igjen i meg lenge etter. Den vonde følelsen av å bli iakttatt kjenner jeg igjen, sier Ims Larssen.

Les også: - Det er ren løgn at vi oppfordrer til noe kriminelt

Før jul politianmeldte justisminister Tor Mikkel Waras samboer Black Box Teater og regissør Roll for skremmende atferd, krenkelse av privatlivets fred, og ulovlig bruk av fast eiendom. Anmeldelsen ble henlagt i slutten av januar, skriver Waras samboer Laila Berthinussen på sin åpne Facebook-profil.

– Etter stykket har det vært en serie hendelser ved Tor Mikkel Waras hjem, med forsøk på antenning av hus, søppelkasse og bil. Dette har utviklet seg til å bli ekkelt. Vi vet ikke om det har sammenheng med stykket. Men det vi har sett skjedd med justisministeren, skjedde etter at dette stykket ble vist. Statsråder og politikere har hatt livvakter før, men noe sånt som dette har vi ikke opplevd norsk offentlighet før, sier Larssen.

«Black Box Teater er moralsk konkurs», skrev Tor Mikkel Wara selv, i en kronikk i Aftenposten 17. desember:

12 millioner

Black Box får drøyt 12 millioner i driftsstøtte fra Oslo kommune fra 2019,  og 7.2 millioner over statsbudsjettet, etter at kulturdepartementet økte tilskuddene til de programmerende scenene. I debatten om stykket har kulturministeren forsvart Black Box’ frihet til å vise opp maktkritisk dramatikk.

– Jeg mener at politikere ikke skal diskutere hvorvidt de vil ta støtten fra noe, bare fordi de ikke liker det. Vi skal ha scener som utfordrer makten og maktens tanker, uttalte Grande til NRK i desember.

– Jeg syns Black Box burde bedt om unnskyldning for å ha gjort folk utrygge og redde. Det er trist om Black Box ikke får noen korreks etter dette. Det er ikke noe problem for Kulturdepartementet å stille krav til overføringene til Black Box. Skal vi gi støtte, må vi også kunne stille krav. Vi stopper ikke ytringsfriheten, vi stopper støtten.

– Vi vil ikke støtte Black Box Teater. De står ikke for Fremskrittspartiets verdier. Det er mange meninger om hvem som skal få statlig støtte. Når Frp vil støtte Human Rights Service, får vi kraftige reaksjoner fra venstresiden, fordi Human Rights Service står for meninger de ikke liker, sier Larssen.

Les også:

Black Box er et programmeringsteater, som gir rom for oppsetninger produsert av eksterne grupper og artister. «Ways of Seeing» er finansiert gjennom Dramatikkens Hus og Norsk kulturråd.

Les også: - Kunstens rom blir mindre

Human-festivalen får 800.000 i støtte fra Oslo kommune for 2019. Vega Scene, det nye kino- og teaterhuset ved Hauskvartalet i Oslo, åpnet i november 2018 og får i år 10 millioner i driftsstøtte fra kommunen. Stykket settes opp uendret på Human-festivalen.

– Vi vil ikke støtte de som setter opp dette stykket, sier Larssen.

– Men vi sitter ikke i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo, vi må fremme forslag i etterkant. Vi viderefører vårt standpunkt om null støtte til Black Box ved neste budsjettbehandling.

Tybring-Gjedde: - Personlig belastning

Frps Christian Tybring-Gjedde er blant dem som har vært kritisk til Black Box-stykket, og satt det i sammenheng med truslene mot Tor Mikkel Waras hjem.

– Forestillingen er et kunstuttrykk som går ut over mitt liv personlig. Jeg mener at politiet burde anmeldt forestillingen, sa Tybring-Gjedde til Dagsavisen i desember. Også Christian Tybring-Gjeddes ektefelle Ingvil Smines Tybring-Gjedde, nå beredskapsminister, har uttalt at hun ble redd etter forestillingen.

Dagsavisen ba om en kommentar fra Christian Tybring-Gjedde da det i midten av januar ble kjent at Human-festivalen skulle sette opp «Ways of Seeing» på ny. Tybring-Gjedde svarte med følgende kommentar, som han ønsket gjengitt i sin helhet:

« «Ways of Seeing» bygger opp under konspirasjonsteorier og eksponerer aktørenes hat og intoleranse. Det står de helt fritt til, men særlig imponerende eller ærefullt er det ikke. Overvåkingen av boligene til enkeltpersoner som danner bakteppet for «Ways of Seeing» har fått store konsekvenser og vært en personlig belastning for noen av dem som er blitt rammet. Det gjør tydeligvis ikke særlig inntrykk og viser aktørenes manglende empati. Hendelsene i etterkant av forrige oppsetting viste også at  «Ways of Seeing» av enkelte ble oppfattet som legitimering av trusler og hærverk mot aktørene som omtales. Det tilsier at det hviler et stort ansvar på aktørene som nå ønsker å sette det opp på nytt».

Les også: «Kunsten må ha moralske skrupler»

Nyeste fra Dagsavisen.no: