Kultur

«Den internasjonale jødepest har depravert oss»

Hun var glødende nasjonalsosialist, forhatt Hamsun-frue og populær barnebokforfatter. Og hun angret ingenting. Ny biografi vil løse gåten Marie Hamsun.

Marie Hamsun og Knut Hamsun foran Nørholm, 1939. Foto fra boken. FOTO: MARTHA MYHRSLO/AUST-AGDER MUSEUM ARKIV KUBEN/FRA BOKEN