Kultur

Wara lover at alle politiets objekter vil være sikret innen 2020

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier alle politiets tolv skjermingsverdige objekter vil ha grunnsikring i henhold til sikkerhetsloven innen 2020.

Oslo  20180827.
Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara og    
forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under åpen høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite i riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. T.v departementsråd Tor Saglie.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Justisministeren innledet med å si seg enig med Riksrevisjonen i at man ikke har kommet langt nok i arbeidet med å sikre verken politiets eller Forsvarets egne skjermingsverdige objekter.

– Riksrevisjonens rapport tas på alvor og danner grunnlaget for det videre arbeidet på dette området, sa Wara under terrorsikringshøringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Rapport

Videre påpekte han at Riksrevisjonen påpekte forbedringer siden forrige rapport.

– Forrige gang var ingen av politiets skjermingsverdige objekter sikret i henhold til lov og forskrift. Nå er to av tolv sikret, sa Wara.

Ifølge justisministeren foreligger det allerede planer for hvordan de resterende skal sikres gjennom å lukke avvikene som er påvist av Riksrevisjonen.

– Noen av de resterende objektene vil være sikret i løpet av 2019, og samtlige vil være sikret innenfor den nye lovens bestemmelser i løpet av 2020, sa Wara.

Tiltak

I mellomtiden er det iverksatt kompenserende tiltak, understreket han. Blant annet viste han til at tre av de skjermingsverdige objektene – alle operasjonssentraler – er sikret ved at de kan gjenopprettes andre steder dersom de skulle slutte å fungere.

Heller ikke Wara mener det var realistisk å bli ferdig med dette innen 2015, uansett om Politidirektoratet hadde blitt tilført mer penger.

– Dette handler ikke bare om finansiering. Dette er tidkrevende og komplekse prosesser, sa justisministeren. (NTB)

Les også: Kan ha feilinformert Stortinget