Kultur

Flere forfattere for flyktninger

Rundt 200 forfattere ber Arbeiderpartiet vise verdighet og anstendighet i flyktningpolitikken.

For rundt en måned siden signerte 29 kunstnere et opprop for verdighet og anstendighet i flyktningpolitikken.

– Vi må slutte å bruke ordene fra ytterste høyrefløy, sa initiativtaker Hilde Hagerup til Dagsavisen da.

Nå har rundt 170 nye forfattere, dramatikere og oversettere sluttet seg til oppropet.

Les også: Asylpress mot Ap-ledelsen

I en e-post til Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng ber forfatter Thorvald Steen henne om å legge fram følgende uttalelse for landsmøtet:«Arbeiderpartiets landsmøte gir uttrykk for at forfatteroppropet om flyktningpolitikk er et konstruktivt bidrag til en nødvendig nyorientering av det norske samfunnets ansvar i en av vår tids største humanitære kriser».

Forfatteroppropet for verdighet og anstendighet i flyktningpolitikken lyder i sin helhet:«Verden opplever den største globale flyktningkrisen siden andre verdenskrig, mens asylankomstene til Norge er rekordlave. Norge må øke sitt bidrag i den internasjonale flyktningkrisen. Som et av verdens rike demokratier har Norge et særskilt ansvar. Vi kan ikke be andre land vise raushet overfor flyktninger og samtidig avskrekke asylsøkere fra å komme til Norge. Vi ber regjeringen og Stortinget vise anstendighet og verdighet i språk og i handling.»

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nyeste fra Dagsavisen.no: