Kultur

Vil etablere ny Ibsen-scene

Folkemuseet og Christian Ringnes har utarbeidet skisse til en ny teaterscene med plass til 200 publikummere. Nationaltheatret vil leie scenen som skal stå klar i slutten av 2017.

Bilde 1 av 2

– Når det er planlagt å utvikle en scene i tilknytning til Ibsenmuseet, så er det helt naturlig at Nationaltheatret fyller denne scenen med kunstnerisk innhold, sier styreleder ved Nationaltheatret, Anne Enger.

Det er teatrets budsjettsøknad til Kulturdepartementet som avslører planene om en helt ny scene i hovedstaden. Allerede i 2013 gikk gårdeier Christian Ringnes ut og annonserte at han ønsket en egen teaterscene ved Ibsenmuseet i Arbins gate. En slik scene kunne stå ferdig i løpet av 2016, uttalte han til Dagbladet. Men så ble det stille.

Dagsavisen vet at Ringnes har initiert et møte med kulturministeren for å fortelle om videre planer for museet, men han har ikke besvart avisens henvendelser med oppfordring om å utdype disse planene.

Enger svarer følgende om hvor konkrete teaterplanene er ved Ibsenmuseet:

– Dette ligger ikke i våre hender, men vi har grunn til å tro at dette blir realisert.

Les også: Opprusting av Nationaltheatret kan koste 1,9 mrd.

I 2017

I budsjettsøknaden til Nationaltheatret står altså følgende:

* Folkemuseet og gårdeieren har fått utarbeidet en skisse til scene med 200 publikumsplasser.

* Folkemuseet utvider sine leiearealer, og Nationaltheatret skal fremleie scenen, og styre programmeringen.

* Total byggekostnad er anslått til 6,9 millioner kroner, og scenen kan stå ferdig i slutten av 2017.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Rehabilitering

Samtidig har Nationaltheatret sendt et brev til Kulturdepartementet der de forklarer hvorfor de nå er avhengig av å få fortgang i saken med rehabilitering av teatret. Som Dagsavisen har skrevet om tidligere er det et akutt oppussingsbehov ved teatret.

I oktober i fjor kom en kvalitetssikring av konseptvalgsutredningen for opprustingen av teatret. Mens konseptvalgsutredningen anbefalte ulike alternativer for opprustingen, hvorav det dyreste og mest omfattende alternativet ville kostet opp mot fem milliarder kroner, konkluderte kvalitetssikringen med at en «middels oppgradering» er å foretrekke. Det ble anbefalt et budsjett på om lag 1,9 milliarder kroner.

Nå ber teatret om fortgang i prosjektet fordi de nå må iverksette midlertidige tiltak for å holde ved like scenene. Det blir dermed dyrere jo lengre man venter med byggeprosessen. Teatret leier også lokaler i Stortingsgata 22, og de må signalisere hvordan veien går videre overfor utleier der. I tillegg trenger de mer forutsigbarhet for å kunne planlegge repertoaret.

Anne Enger påpeker imidlertid at rehabiliteringen er en annen sak enn planene om en Ibsen-scene.

– Dette har en annen funksjon, og vil ikke kunne dekke behovene i byggeprosjektet. Men i perioden der arbeidene pågår i teatret, vil man trenge midlertidige spillesteder, sier hun.

Les også: Bekymret for skrantent nasjonalteater