Kultur

Vil stoppe NRK-kutt i framtida

Slik det ligger an nå, vil partiene utenfor regjering samle seg til et flertall for å trygge NRKs økonomi.

Bilde 1 av 2

– Arbeiderpartiet har sagt at de ønsker å samle et flertall for dette. Det får de ikke hos Høyre og Frp. Vi har tiltro til at våre samarbeidspartnere ser behovet for å følge vår tidslinje, sier Kårstein Løvaas (H), saksordfører for behandlingen av allmennkringkastermeldingen i Stortinget. Løvaas bekrefter dermed at Høyre ikke vil være med på noe flertall som går inn for å vedta statsstøtte til TV 2, eller gjøre endringer i dagens NRK-lisensordning før det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget kommer med sine anbefalinger til sommeren.

Men dersom flertallet kan samles om rundere formuleringer, kan Høyre gi sin støtte, påpeker Løvaas. Og den som tar den beslutningen kan til sjuende og sist bli parlamentarisk leder i Høyre, og kulturministerens ektemann, Trond Helleland (H).

LES OGSÅ: Jobber for NRK- og TV 2-flertall

Forhandlinger

Torsdag skal kulturkomiteen avgi sin innstilling til meldingen som omhandler framtida for NRK og for den kommersielle allmennkringkasteren TV 2. Forhandlingene mellom partiene har foregått for fullt den siste tida.

  • Slik det ligger an nå, vil partiene utenfor regjering samle seg til et flertall for å trygge NRKs økonomi etter at kanalen har måttet kutte et hundretalls stillinger de siste årene.
  • Dagsavisen erfarer dessuten at flertallet vil be regjeringen om å innlede en prosess med omlegging av NRK-lisensen etter at ekspertutvalget har kommet med sine anbefalinger. Det kan bety at det vil skje en endring i NRKs finansiering innen denne stortingsperioden.

Kronikk-krangel

For to uker siden skrev Frps kulturpolitiske talsperson, Ib Thomsen, en kronikk i Dagbladet der han tok til orde for å fjerne NRK-lisensen. Dette fikk Aps Arild Grande til å erklære forhandlingsbrudd, da Frp fremmet politikk som ikke er i tråd med regjeringens stortingsmelding. Siden det har opposisjonspartiene jobbet for å få et flertall om fortgang i både lisensspørsmålet og vurderingen av TV 2s framtid.

LES OGSÅ: Stortingsbrudd om NRK-melding

– Ingen dialog

– Vi føler vel egentlig at vi har hatt den viktigste rollen her.

Det sier Frps Ib Thomsen. Han forteller at Frp ikke har hatt noen dialog med opposisjonspartiene under forhandlingene, og at han er spent på utfallet, og hvor Høyre ender.

– Høyre har vært i samtale med Ap, og Høyre gjør det som står i programmet deres, noe som er nesten tilsvarende det Ap står for. Men jeg er redd for at stortingsmeldingen blir veldig ullen med det nye flertallet. Jeg tror den blir for vag, sier han.

At Høyre har vært med i forhandlingene, mens Frp har stått utenfor, tar han helt med ro.

– Sånn er Stortinget. Vi lever godt med det. Men jeg håper vi kan stå mest mulig sammen og tenke framover, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Frp utenfor

Tidligere kulturminister Thorhild Widvey (H) ønsket et bredt forlik i Stortinget. Og det har vært avholdt møter også med partiene utenfor kulturkomiteen for å sikre dette. Klassekampen skrev fredag at Ap var i ferd med å samle opposisjonspartiene om en løsning som sikrer TV 2 kompensasjon i form av statsstøtte for allmennkringkasteroppdraget. Et flertall for dette ønsker ikke Høyre å støtte, forteller Løvaas.

– Vi har satt ned et ekspertutvalg og et mediemangfoldsutvalg. Skal vi løfte store deler av det de skal utrede ut til Stortinget nå, så undergraver vi hele arbeidet. Det er problematisk, sier Løvaas.

Men etter det Dagsavisen forstår vil ikke flertallet komme med noen konkret bestemmelse om at regjeringen må gi statsstøtte til TV 2. De vil trolig komme med et klart signal om at TV 2s rammevilkår må vurderes.

Arbeiderpartiets Arild Grande forteller at Ap er opptatt av å sikre en løsning for NRK og en løsning som sikrer en allmennkringkasting i Bergen, som TV 2 er i dag.

– Jeg finner det svært underlig dersom det er slik at ikke Høyre er interessert i å finne en løsning for NRK og TV 2, sier han.

– Regjeringen er handlingslammet

Den store splittelsen er mellom Høyre og Frp, mener SVs Bård Vegar Solhjell. Solhjell opplevde stortingsmeldingen om allmennkringkasting som overraskende god.

– Det kom en del utspill i forkant som ikke lovet godt, men det Thorhild Widvey (H) la fram ligger tett opp til det SV mener på viktige punkter. Jeg tror den store splittelsen i denne saken ligger mellom Høyre og Frp. Det gjør regjeringen litt handlingslammet, sier han.

Solhjell har vært med i allmennkringkasterforhandlingene på vegne av SV, og han forteller at det viktigste for partiet har vært å sikre NRKs økonomi, og at stadig dyrere sportsrettigheter ikke skal ramme forbrukerne.

– I tillegg har vi ønsket at man skal begynne arbeidet med en ny type lisens der man ikke betaler per TV, men der vi tar høyde for at mange ser på NRK uten å ha TV, sier Solhjell.