Kultur

Bruker 35 mill. på konsulenter

For å sikre kvaliteten på kommunens byggeprosjekter har etaten bak byggingen av Munch-museet og hovedbiblioteket måttet ta inn hjelp fra konsulenter.

Bilde 1 av 8

– Det er sjelden én måte å gjøre ting på, og vi satser nå på en kombinasjon av nye blikk og den kompetansen vi har fra før, sier direktør for kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune, Eli Grimsby.

I hennes portefølje er blant annet byggingen av det nye hovedbiblioteket og Munch-museet.

Førstnevnte ligger an til både en budsjettsprekk på en halv milliard kroner og betydelig forsinkelse grunnet dårlig økonomistyring og undervurdering av grunnforholdene i Bjørvika.

Frykter for Munch

Skrekken er at byggingen av Munch-museet skal rammes av det samme, og at regninga for de to byggene skal bli mer enn over 5 milliarder kroner, slik det ligger an til i dag. Derfor har kommunen hentet inn ekstra hjelp, som kan koste opptil 35 millioner kroner.

Da Grimsbys etat leide inn konsulenter for 85 millioner kroner i forbindelse med OL-søknaden, lå timeprisene per konsulent på mellom 800 og 1.500 kroner.

Hvis samme prisnivå ligger til grunn denne gangen, kan Kultur- og idrettsbygg regne med å få mellom 23.000 og 43.000 konsulenttimer fordelt over flere år.

Både Munch-museet og Hovedbiblioteket skal stå ferdig innen 2019.

Leder i Oslo Frp, Camilla Wilhelmsen, er ikke sikker på at forarbeidene til det nye Munch-museet er gode nok.

– Å bruke konsulenter er nødvendig av og til, men jeg synes tallene begynner å bli svært høye nå, sier hun.

Rammeavtale

Kultur- og idrettsbygg har behov for å kunne kalle inn konsulenter på kort varsel, står det i anbudsdokumenter som Kultur- og idrettsbygg har lagt ut på nettstedet Doffin.no. Ifølge konkurransedokumentet er oppdraget tildelt Metier, OEC Consulting og Atkins. Grimsby forteller at det allerede er en rekke konsulenter i arbeid med byggeprosjektene.

– Jeg har hentet inn bistand med spesiell kompetanse på kostnadsdata og usikkerhetsanalyse. Da byrådet ville overføre ansvaret for byggherre-etaten Kulturbyggene i Bjørvika til oss, så skjønte jeg at her vil vi trenge støtte, sier Grimsby.

Hun overtok ansvaret for Kulturbyggene i Bjørvika, da kostnadssprekken ved Hovedbiblioteket ble kjent, og har nå gjort omstruktureringer som gjør at hun er mer i direkte kontakt med prosjektledelsen.

– Nå rapporterer prosjektlederne direkte til meg, og det er sånn jeg er komfortabel med å ha det. Forrige ledelse hadde enda et ledd under seg, sier hun.

Forenkler byggingen

Grimsby forteller at de nå jobber parallelt med biblioteksbyggingen og Munch-byggingen for å undersøke hvordan de kan forenkle byggingen uten at det rammer funksjonaliteten i byggene.

Arbeiderpartiet, SV og Rødt og kulturetaten har uttrykt bekymring for at viktige funksjoner i biblioteket vil rammes når kommunen nå må kutte i kostnadene til byggingen.

– Dårlig styring

Medlem av finanskomiteen i Oslo bystyre, Rina Mariann Hansen (Ap), mener det er bra at Kultur- og idrettsbygg gjennomfører en ny kvalitetssikring av Munch-prosjektet.

– Det er bra når vi vet hvor dårlig planlegging det har vært og hvor dårlig styring byrådet har hatt på det nye hovedbiblioteket. Jeg er imidlertid ikke sikker på at de nå har full oversikt når det gjelder Munch-museet, sier hun.

Men også Hansen mener konsulentregningen er høy.

– Det at byrådet kvalitetssikrer sitt eget prosjekt helt fram til byggestart viser at de ikke har hatt kontroll, og nå desperat prøver å få oversikt. Dårlig forarbeid gjør at det renner kroner ut av kommunekassa til konsulenter som skal kvalitetssikre. Det er verken god prosjektstyring eller god kommuneøkonomi, sier hun.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no

Dårlig

forarbeid gjør at det renner kroner ut av kommunekassa til konsulenter som skal kvalitetssikre.

Nyeste fra Dagsavisen.no: