Kultur

Vil ha millionstøtte fra staten

2,5 millioner kroner ønsker Christen Sveaas sitt Kistefos-Museet å få fra staten i 2015.

– Christen Sveaas og Kistefos har brukt flere hundre millioner kroner siden 1999 for å bygge opp museet fra en falleferdig gammel fabrikkbygning til et nasjonalt og internasjonalt museum med skulpturpark og kunstutstillinger. Dette må sikres for framtida, sier daglig leder ved Kistefos-Museet Egil Eide til Dagsavisen. I et brev til regjeringen, som Dagsavisen har fått tilgang til, uttrykker Kistefos-Museet at de er «meget skuffet» over statsbudsjettet for 2015.
: Museet, som eies av investor Christen Sveaas, har bedt staten om 2,5 millioner kroner til drift og utvikling i 2015. Konkret trenger museet penger til å få i stand Kunsthallen, restaurere tresliperiet samt bedre parkeringsmuligheter.
 I 2014 fikk museet for første gang statsstøtte, på en halv million kroner, og denne ble for 2015 bestemt videreført med et tillegg på skarve 17.000 kroner, to millioner mindre enn museet ønsket.

Les også:

20 mill fra Riksantikvaren
 Det er Kistefos AS som er hovedsponsoren til museet, og selskapet har bidratt med gradvis mindre siden 2011, da summen var på 6,2 millioner, mens de i 2013 kun bidro med 4 millioner kroner. Årsaken til dette er at museet har varierende kostnader, opplyser de.
 Utover Kistefos AS mottar museet penger fra hjemkommunen Jevnaker, Sparebank 1 Ringerike Hadeland og en rekke andre kilder.
 Riksantikvaren har også bidratt med midler til forvaltning, drift og vedlikehold av det gamle tresliperiet. Ifølge årsrapporten for 2011 hadde Riksantikvaren på det tidspunktet bidratt med et beløp på over 20 millioner kroner.
 Like fullt mener museet at de trenger statlige midler til å bevare museet for framtida.
 – Statstilskudd vil utgjøre en vesentlig forskjell av flere grunner. Andre sammenlignbare museer får 4–9 millioner kroner. Et beløp i denne størrelsesorden vil sikre dagens driftsnivå, videreutvikle museet og sikre eksisterende investeringer også i framtida, sier Eide.

Nær tilknytning
 Sveaas' Kistefos-konsern kunne etter første halvår 2014 vise til et driftsresultat på 119 millioner kroner.
 Kulturminister Thorhild Widvey (H) er erklært inhabil i saker som omfatter Sveaas, da hun ifølge erklæringen har en «nær personlig tilknytning» til investoren. Derfor er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen settestatsråd, men det er like fullt Kulturdepartementet som forbereder saken. Kulturminister Thorhild Widvey kan ikke uttale seg om saken, og statssekretæren hennes, Bjørgulv Borgundvaag, var ikke tilgjengelig for kommentar til Dagsavisen i går.

Ny museumspolitikk
 Kistefos-Museet er ikke alene om å ville ta diskusjonen om likebehandling av offentlige og private museer. Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen i Oslo fikk i år en halv million kroner fra staten i tilskudd for første gang. Museumsdirektør, Gunnar Kvaran, sa til Dags­avisen 3. januar i år:
: – Vi har fått en museumssituasjon som er mer rik og kompleks enn før. Da er det viktig at Kulturdepartementet revurderer sin museumspolitikk. Det er absolutt en grunn at departementet bør plassere oss i en større kulturpolitisk sammenheng, og dermed også bidra med en større økonomisk støtte.

Samarbeid
 Kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Rigmor Aaserud, mener de private museene må inngå konsolidering, altså et samarbeid, med et annet museum før de kan be om offentlig støtte.
 – Kistefos-Museet er i en spesiell stilling, og derfor bevilget vi 500.000 til dem over statsbudsjettet 2014, men prinsipielt mener vi at dersom de private museene skal få offentlig støtte, må de inngå samarbeid som kan løfte dem, sier hun.
 Kistefos-Museet hadde et besøkstall på over 24.000 i fjor, noe som er 17 prosent bedre enn året før, viser den ferske statistikken til Norges Museumsforbund. Astrup Fearnley på sin side hadde en besøksnedgang på hele 26 prosent, fra over 177.000 besøkende til 130.000 i 2014.
bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no