Kultur

Skriver om Hamsuns møte med Hitler

Hamsun gråt. Hitler ble rasende. Nå kommer professor Tore Rem med dokumentarbok om det historiske møtet mellom nobelprisvinneren og ­nazi-diktatoren.

«Knut Hamsun. Reisen til Hitler» blir tittelen på den nye boka til litteraturprofessor og Bjørneboe-biograf Tore Rem. I slutten av september kommer boka som forlaget CappelenDamm trekker fram som en av høstens store boksatsinger.

Boka tar for seg Hamsuns forhold til nazismen, og begivenhetene som ledet opp til det dramatiske møtet mellom den 83-årige Knut Hamsun og Adolf Hitler, 26. juni 1943.

- Jeg hadde tenkt på ideen i flere år, vært fascinert av fenomenet og problemet Hamsun, og av det man må kunne kalle et av norgeshistoriens mest perverterte øyeblikk, forteller Tore Rem i en e-post til Dagsavisen.

- Den lille nasjonens største ­forfatter møter verdens kanskje største tyrann. Dikter møter diktator, litteraturens autoritet møter politikkens autoritet, og Hitler synes å speile seg i Hamsun, forteller Rem, som er overrasket over at ingen har skrevet bok om dette møtet før.

«Ansvar for nasjonen»

I det nye nummeret av det litterære tidsskriftet Vagant har Rem skrevet en større artikkel om Hamsuns syn på forfatterrollen. Her konstaterer han at Hamsun «endte opp med å (..) mene at han som forfatter hadde et spesielt ansvar for nasjonens skjebne». Et tema Rem går videre på i sin bok om Hamsun, som er planlagt utgitt i slutten av september. I 2010 fullførte Rem en omfattende biografi over Jens Bjørneboe. Det var her han begynte å tenke en bok om møtet mellom Hamsun og Hitler.

- Mot slutten av arbeidet med Bjørneboe-biografien hadde jeg kommet til at dette møtet hadde et stoff i seg som uten tvil fortjente å bli ei bok, forteller Rem.

- Jeg ble opptatt av mytestoffet som hadde dannet seg rundt møtet, og ville fra først av ganske enkelt finne ut mest mulig om hva som hadde skjedd. Rollegalleriet som dukker opp underveis er da også oppsiktsvekkende, fra tidligere leder for Hitler-Jugend, Baldur von Schirach, til naziideologen Alfred Rosenberg, til propagandaminister Joseph Goebbels, til Føreren selv. Blant andre.

Talte Hitler midt imot

Møtet er utførlig omtalt i Ingar Sletten Kolloens tobinds biografi om Knut Hamsun, som kom i 2004. Her forteller Kolloen om hvordan Hamsun brukte sin berømmelse til å oppnå audiens med Hitler. Hamsun støttet den tyske okkupasjonsmakten i Norge under krigen, men han mente at tyskernes rikskommissær Josef Terboven ødela for Tysklands sak i Norge og ville be Hitler fjerne Terboven. Hamsun tok opp dette direkte med Hitler under møtet, som endte med at Hitler skjelte ut Hamsun og gikk, mens Hamsun gråt. De tyske toppnazistene hadde aldri tidligere opplevd at noen talte Hitler midt imot på denne måten.

I boka tar Rem et oppgjør med det han hevder er en utbredt forestilling om at Hamsun ikke egentlig var nazist, siden han kritiserte Hitler. Tvert imot ville Hamsun sikre Vidkun Quislings stilling hjemme, og styrke Norges posisjon i det stortyske riket, påpeker Rem i et lengre intervju lagt ut på nettsidene til Cappelen Damm Agency, for salg av boka til utlandet. «Hamsuns støtte til Hitlers prosjekt er utvilsom, og mange av Hamsuns meninger og handlinger vil framstå sjokkerende», sier Rem her.

Under arbeidet med boka har Rem funnet nytt materiale i norske og tyske krigsarkiver. Propagandaminister Josef Goebbels‘ dagbøker er blitt gjort tilgjengelig i sin helhet, og Rem påpeker at ingen annen forfatter blir nevnt så ofte i Goebbels‘ dagbøker som Knut Hamsun. Nobelprisvinneren Hamsuns støtte ble aktivt brukt i det tyske naziregimets propaganda.

Nye funn

- Jeg har ikke skrevet noen akademisk studie. Boka henvender seg til allmennleseren, til folk med interesse for Hamsun, litteratur, forholdet mellom kultur og politikk - og selvsagt krigshistorie. Først og fremst har jeg forsøkt å skrive fram historien om et sjeldent menneskelig og politisk drama, forteller Rem til Dagsavisen.

- Når det er sagt, håper jeg jo at dette mer indirekte også blir et forskningsbidrag, i alle fall har det medført et betraktelig kildearbeid. I tillegg til at boka vil inneholde en masse nytt stoff, nye funn, vil den forhåpentligvis gi nye fortolkninger av kjent materiale. Og så tror jeg at jeg er i stand til å etablere de vesentlige kjensgjerningene rundt møtet, fastslår Rem.

- Boka, som får tittelen «Knut Hamsun. Reisen til Hitler», handler om to reiser: En livsreise, altså en belysning av noe av det som hadde formet Hamsun da han trådte fram for Hitler, med andre ord noen av betingelsene for at samtalen ble som den ble. Men den klart største delen av boka handler om den kortere reisen, om de sju dagene Hamsun er underveis til og fra Førerens hovedkvarter Berghof i Syd-Bayern.

bernt.erik.pedersen@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: