Annonse
SIKTET: En drapsdømt innsatt er siktet for å ha drept en annen innsatt i Ringerike fengsel. Ifølge politiet ble den innsatte angrepet litt over 13.00, på lørdag og døde kort tid etter som følge av skadene.

Varslet om farlig utvikling

«Hvis flere blir skadd, alvorlig syke, eller sågar mister livet, vil det ikke være tilfredsstillende med en beklagelse. Noen vil bli stilt til ansvar. Vi har varslet!» Slik lød varskuet fra de fengselsansatte i mai.

Annonse
Innenriks

 

Lørdag ble en drapsdømt fange siktet for drapet på en medfange i Ringerike fengsel.

Det skjer etter at fengselsansatte landet over gjentatte ganger har gitt myndighetene beskjed om at noe må gjøres med tilstanden i norske fengsler, for å forbedre sikkerheten til ansatte og innsatte. De ansatte melder om et økende antall voldstilfeller, og trusler.

Debatt: «Kjenner du deg fortsatt ikke igjen, herr justisminister?»

«Vi har varslet!»

En bekymringsmelding sendt til Justisdepartementet i fjor vår, var tydelig på dette:

«Vi ønsker ikke verken å få flere kolleger eller innsatte alvorlig syk som følge av situasjonen, eller sågar miste noen fordi verken politisk eller faglig ledelse har tatt våre varsler på alvor. Hvis flere blir skadd, alvorlig syk, eller sågar mister livet, vil det ikke være tilfredsstillende med en beklagelse. Noen vil bli stilt til ansvar. Vi har varslet!»

Denne ble sendt fra Bergen fengselsfunksjonærers forening, NFF Ullersmo, NFF Trondheim og Oslo fengselsfunksjonærers forening.

Leder av sistnevnte, Farukh Qureshi, slo nylig alarm i Dagsavisen, hvor han blant annet advarte mot det økende antallet vold og trusler. Antallet hendelser i denne kategorien økte fra 508 til 801 fra 2014 til 2015.

Han mener forebyggende tiltak gjennom godt innholdsarbeid i kriminalomsorgen lider under budsjettkutt. Bevilgningen til kriminalomsorgen ble redusert med 31,3 millioner kroner i 2017 som følge av avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen i staten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tatt opp denne måneden

Også fra sentralt hold er det blitt varslet både fra Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund (NFF) og Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY).

– Vi sendte vårt første ordentlige varsku i juni 2015, hvor vi konkluderte med at det har vært det verste året for kriminalomsorgen noensinne, og var tydelige på at vi var bekymret for både innsatte og ansattes sikkerhet, sier nestleder Asle Aase i NFF.

Bekymringen er også kommunisert til politisk ledelse i Justisdepartementet.

– Vi tok opp dette så sent som 13. februar, sier Aase.

Les også: - Det skjer mye bak murene i norske fengsler som vi ikke snakker om

– Bør skille ut syke

Også KY har tatt opp denne problemstillingen lenge.

– Tilstanden i kriminalomsorgen skal være godt kjent, sier Knut Svenkerud.

Han understreker at de også har kommet med konstruktive forslag til hva som kan gjøres for å øke sikkerheten.

– Vi har bedt om at det vurderes å opprette en egen fengselsavdeling for psykisk syke fanger, med både helsefaglig og fengselsfaglig bemanning, sier han.

Les også: Ap vil si opp fengselsavtale med Nederland

Skal få rapport

Justisminister Per-Willy Amundsen hadde ikke anledning til å kommentere denne saken overfor Dagsavisen, men har uttalt til Aftenposten at han ser alvorlig på drapet i Ringerike fengsel. Etter politiet er ferdig med sin etterforskning vil han få en rapport fra Kriminalomsorgsdirektoratet. I samme intervju sier han at de ikke har noen indikasjoner på at det har vært lavere bemanning de siste årene.

– Det er krav til effektivisering her som på alle andre områder. De kravene vil aldri kompromisse med sikkerheten i norske fengsel, sier han til avisen.

 Les også: Mener sedelighetsdømte bør sone i egne fengsler

Ap: Kritikkverdig

Ap-politiker Kari Henriksen sier at Arbeiderpartiet har vært bekymret for sikkerheten i norske fengsler lenge.

– Det har blitt kuttet flere titalls millioner hvert år i kriminalomsorgen. Derfor har vi stilt spørsmål til justisministeren om hvordan regjeringen følger opp dette. Vi ville forsikre oss om at kuttene ikke går utover innholdet. Økningen i vold og trusler var ikke nevnt i budsjettet for 2017. Det er kritikkverdig og vi kommentert det i våre merknader. Nå forventer jeg at regjeringen ser på hvordan kuttene påvirker innholdet i fengslene, sier Henriksen til Dagsavisen.

Hennes tanker går nå til de pårørende til den drepte i Ringerike. 

Les også: Tid og rom for bot og bedring

Annonse