Helg

– Norge hadde svært liten erfaring i å håndtere kulturelt og religiøst mangfold

Norsk multikulturalisme er et samfunnsmessig eksperiment uten noe felles verdigrunnlag å bygge på, mener forfatter Terje Tvedt.