Tre nye tilfeller av koronasmitte siste døgn

En ansatt ved Bråta helse- og aktivitetssenter i Mjøndalen og to andre som tilhører samme arbeidsmiljø har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Totalt 32 personer er nå bekreftet smittet i Drammen kommune, og etter at 12 personer ble satt i karantene på Saniteten Bo- og servicesenter i går er det i dag Bråta helse- og aktivitetssenter i Mjøndalen som er rammet.

– Vedkommende har bare hatt kontakt med tre beboere i løpet av vakten før symptomene på sykdom kom. Derfor har smitteoppsporingsarbeidet vært nokså oversiktlig i dette tilfellet. De tre beboerne er nå satt i karantene på enerom ved Bråta og holdes skjermet fra øvrige beboere gjennom karantenetiden, sier John David Johannessen som er kommuneoverlege og leder av smittevernrådet i Drammen kommune i en pressemelding.

I tillegg til de tre beboerne er fire kolleger av den koronasmittede medarbeideren satt i karantene.

– På helseinstitusjonene våre er det alltid fokus på hygiene og det å unngå smitte. Det er det selvfølgelig også nå når vi har et pågående virusutbrudd. Men koronasmitten som er påvist hos en medarbeider ved Bråta, viser at det ikke er mulig å garantere seg mot at smitte kommer inn også på våre helseinstitusjoner. Vi jobber nå med å ivareta dem som er satt i karantene etter å ha vært i kontakt med den koronasmittede, samtidig som vi gjør det vi kan for å forhindre at det kommer mer smitte inn på institusjonen, sier smittevernrådets leder.

Johannessen opplyser om at de to siste personene som nå har fått påvist koronasmitte tilhører samme arbeidsmiljø, og at det er tidligere avdekket smitte i dette arbeidsmiljøet  fra før. Begge disse to er smittet i Drammen, men smitteoppsporingen viser at smitten i utgangspunktet kan følges ut av landet.

Lier kommune opplyser også i en pressemelding at en person har blitt smittet det siste døgnet der, som bringer det totale antallet smittede i Lier til seks hvorav en ligger på sykehus.

LES OGSÅ: Hadde ett døgn på å komme seg 800 kilometer for å unngå hjemreiseforbud