Drammen

– Kommunen klarer ikke å følge opp tjenestene

Rusomsorgen for de hardeste misbrukerne skal utredes i nye Drammen, sier kommunalsjef for rus og psykisk helse Dagny Nordahl Pettersen. Som leder for samme felt i Svelvik har hun sett at kvaliteten varierer i private omsorgstjenester for rusavhengige.

Bilde 1 av 2

Denne uka har Dagsavisen Fremtiden skrevet om rusavhengige Stian, som advarer mot å tro at rehabilitering mens man bor hjemme kan erstatte en institusjonsplass som den han har hatt på GUTS i Drammen.

Drammen kommune er en av kommunene som de siste to årene har kjøpt stadig færre plasser hos eksterne, og påtroppende kommunalsjef for rus og psykisk helse i nye Drammen Dagny Nordahl Pettersen gir ikke grunn til å tro at dette vil endre seg med kommunesammenslåingen. Fra sin tid som kommunalsjef for helse i Svelvik kommune vet Pettersen hva det innebærer at en kommune er avhengig av å kjøpe tjenester ved private rehabiliteringsinstitusjoner for de som sliter med alvorlige rusproblemer.

Tilsynsbesøk har imidlertid avdekket mangler ved to slike leverandører, opplyser Pettersen. (GUTS er ikke en av de to. Red. anm.)

Vi har hatt fylkesmannen på tilsynsbesøk hos én av leverandørene vi bruker, og vi har gjennomført et eget revisjonstilsyn med en annen leverandør. Vi har dessverre i begge tilfeller avdekket for dårlig kvalitet, men også at kommunen ikke klarer å følge opp tjenesten som gis. Etter å ha lest slike revisjonsrapporter må jeg være ærlig og si at det er synd at ikke Svelvik kommune har vært i stand til å rigge nødvendig hjelp kommunen, i stedet for å kjøpe omsorg, sier Pettersen.

Hun legger til at det også finnes mange gode private rehabiliteringsinstitusjoner for rusavhengige, og at disse ofte kan tilby en annen «pakke» enn det kommunen hittil har klart. Ifølge Pettersen skal derfor rusomsorgen for de som er vanskeligst stilt utredes nærmere i nye Drammen.

LES OGSÅ: – Jeg har ikke troa på behandling i egen bolig

Oslo 20191031. 
Undom med mobiltelefon. Ringer hjem, tekster venner, tekstmeldinger, sender snap, snapchat, snapper, snapping, mobilavhengighet,
Foto: Ulf Nygaard / NTB scanpix

Rusavhengige Dagsavisen Fremtiden har snakket med har ikke tro på å komme ut av misbruket dersom rehabilitering skjer med base i hjemmet. Foto: NTB Scanpix

Krevende å følge opp private tjenester

Som svar på hvordan nye Drammen kommune skal benytte seg av private rehabiliteringsinstitusjoner i rusomsorgen, viser Pettersen til forslaget til økonomiplan for 2020-2023, som sier at «Å erstatte private kjøpetjenester med et kommunalt omsorgstilbud til de unge og mest sårbare menneskene, vil bidra til et mer forutsigbart kostnads- og kvalitetsnivå.»

Dette er faglige betraktinger basert på en erfaring over tid. Alle tre nåværende kommuner har opplevd det krevende administrativt å følge opp kvaliteten på tjenesten som gis av private leverandører. Tilsyn fra fylkesmannen bekrefter at et privat omsorgstilbud ikke er bra for alle. Vi vet også at det det bindes opp mye penger knyttet til noen få personer ved å bruke private leverandører. Hvis leverandørene i tillegg ikke er gode må vi revurdere hva vi gjør, sier Pettersen.

Planen skal behandles av kommunestyret i desember.

LES OGSÅ: Her legger Oslo kommune ned 22 institusjonsplasser

Nye Drammen vil gi nytt handlingsrom

Pettersen mener at kommunesammenslåingen vil gi et nytt handlingsrom for den valgte organiseringen av Rus og psykisk helsetjeneste i nye Drammen, og at den nye kommunen vil kunne hjelpe flere og på en bedre måte enn før.

Dette og mye annet skal vi diskutere videre med våre nye politikere, sier Pettersen og fortsetter:

Når det kommer til prinsipielle veivalg skal politikerne vedta hva administrasjonen og fagfolkene skal gjøre, og dette blir et tema for neste år. Jeg har allerede rukket å bli litt kjent med hovedutvalget for Helse, sosial og omsorg. Ut ifra deres engasjement kan jeg betrygge innbyggerne i nye Drammen med at de har et varmt hjerte for tjenestetilbudene innen Rus og psykisk helse – utviklingen av tjenestetilbudene vil de gjerne være med på å utforme.

– Ingen som mottar tjenester i dag vil miste tilbudet sitt

Hege Rokke er direktør for omsorg i nye Drammen kommune. Ifølge Rokke er det for tidlig å si noe om utviklingen av rusomsorgen i nye Drammen, men hun er klar på at ingen som mottar tjenester i dag vil miste plassene sine.

Hege Rokke, direktør for omsorg i nye Drammen kommune, mener også at nye Drammen, som Norges syvende største kommune, vil være godt rustet til å bygge opp den kommunale omsorgstjenesten for rusavhengige.

Vi blir en stor kommune som vil være mer robust med tanke på å bygge opp rusomsorgen i egen regi. Vi vil dermed kunne gi et bredere tilbud og ha mulighet til å drifte mer enn en mindre kommune, sier hun.

Ifølge Rokke er det for tidlig å si noe mer konkret om hvordan rusomsorgen skal utvikles etter kommunesammenslåingen på nyåret. Hun er derimot klar på at dagens tilbud vil videreføres per 1. januar 2020.

Ingen som mottar tjenester i dag vil miste tilbudet sitt. Vi har ikke lagt noen detaljplan for hvordan rusomsorgen skal videreutvikles enda - det arbeidet starter opp etter nyttår, blant annet i samarbeid med hovedutvalget, sier Rokke.

GUTS-leder er bekymret

Johnny Årnes (61), daglig leder ved rehabiliteringsinstitusjonen GUTS Drammen, har opplevd en nedgang i henvendelser fra kommunene. Nå er han bekymret over en ytterligere nedgang i anbud fra Drammen kommune.

Det er Drammen kommune som kjøper flest plasser av oss, men kommunen har varslet om en innstramming av kjøp, sier Årnes.

Årnes har tidligere uttalt seg til Dagsavisen Fremtiden om mulige konsekvenser av å ikke tilby differensiert behandling og omsorg for rusavhengige på bekostning av at kommunene bygger opp tjenester i egen regi.

Mer fra Dagsavisen