Nyheter

Sykehjem-ansatt smittet – frykter engelsk variant

To nye personer bosatt i Drammen har fått påvist koronasmitte det siste døgnet. I tillegg har en smittet person fra en annen kommune ført til at et sykehjem i Drammen rammes. Men likevel vil kommunen myke opp sine regler.

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Den ene som nå har fått påvist smitte er nærkontakt av et tidligere påvist tilfelle utenfor Drammen kommune. For den andre er det sterk mistanke om smittevei, og også i dette tilfellet er det en sannsynligvis smittevei ut av kommunen.

I det ene tilfellet er det sannsynligvis snakk om den engelske virusvarianten, skriver kommunen i en pressemelding.

Er vaksinert

I tillegg til de to nevnte smittetilfellene, er det påvist ett smittetilfelle utenfor Drammen kommune som påvirker Losjeplassen bo- og servicesenter. Én medarbeider ved sykehjemmet har fått påvist koronasmitte, og det er sterk mistanke om at dette smittetilfellet skyldes den engelske virusvarianten.

Som følge av smittetilfellet er fire beboere og fire ansatte satt i karantene. Alle de fire beboerne er fullvaksinerte. Systematisk testing av både beboere og ansatte iverksettes som følge av det påviste smittetilfellet.

– Vi følger situasjonen nøye og iverksetter tiltak for å forhindre spredning på sykehjemmet. Selv om beboerne er vaksinerte, så setter vi i gang med ordinær testing av både beboere og ansatte på sykehjemmet for å holde oversikt over situasjonen og avdekke eventuell smitte, sier Einar Sagberg.

Kommunen tar risikoen for utbrudd på Losjeplassen på alvor selv om beboerne er vaksinerte, og Sagberg påpeker at det ikke er fullt dokumentert at vaksinen har tilfredsstillende effekt mot den engelske varianten. I tillegg er det kjent at det har vært vaksinerte beboere i andre kommuner som har fått viruset.

Vraker hjemmekontor-påbud

I går ble det rapport om tre nye smittetilfeller. I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 17 nye tilfeller. For andre dag på rad stiger dette tallet med ett tilfelle. I går ble det rapportert 16 nye tilfeller den foregående toukersperioden, og på tirsdag lå tallet på 15.

Selv om tendensen er svakt stigende igjen har kommunens smittevernmyndigheter anbefalt å vrake den lokale forskriften, opplyser Einar Sagberg i et pressemøte torsdag morgen. Politikerne skal behandle dette fredag.

Det betyr at drammenserne trolig kan gå inn i vinterferien uten særskilte lokale tiltak. Det som står igjen av lokale påbud dreier seg primært om munnbind i taxi og påbud om hjemmekontor for dem som kan det. Men Sagberg sier de fremdeles anbefaler dette.

– Det er fortsatt fornuftig å gjøre det. Men vi slår ikke fast at man må, sier Sagberg. Deres syn er at kommunen ikke har nok smittetilfeller nå til å forsvare å ha egen forskrift.

– Men det er viktig at folk fremdeles følger de generelle smittevernrådene, om begrenset sosial kontakt og å holde avstand, sier han.

Kommer fra utenfor kommune

Mange av smittetilfellene som påvises i Drammen kommune for tiden, spores ut av kommunen. Dette er ofte personer som dagpendler ut av kommunen, og flere er brukere av offentlig kommunikasjon.

– Så langt har vi ikke mistanke om at tog eller buss har vært opphav til smitte i disse tilfellene, men dette er også vanskelig å avdekke. Så dette er en viktig påminnelse om at alle som pendler inn og ut av kommunen, bør være ekstra observante på egne symptomer og ha svært lav terskel for å teste seg, sier Sagberg.

Han ber også særskilt pendlerne ta i bruk den nye Smittestopp-appen.

– I tillegg vil den nye smittesporingsappen være et viktig verktøy for å få kartlagt nærkontakter og eventuell smittevei. Jo flere som har installert smittestoppappen, jo større vil også sjansen være for at den kan være med på å identifisere nærkontakter når det har vært potensielle smittesituasjoner på offentlige transportmidler, sier smittevernoverlegen.

Høy andel britisk virus

Det er også bekreftet at to av tilfellene som ble rapportert i går, og tilfellet som ble rapportert på onsdag, er smittet av den engelske virusvarianten.

– Som det er antydet fra både lokale og nasjonale helsemyndigheter er den engelske virusvarianten mer og mer dominerende. Dette har vi vært forberedt på. Heldigvis har vi nå fått beskjed om at sykehuset i Drammen nå kan analysere positive koronaprøver og påvise virusmutasjoner. Det betyr at vi kan få raskere svar på om det er de nye virusvariantene som forårsaker smittetilfellene i Drammen kommune, og det er vi glade for, sier Einar Sagberg.

Han sier at de ser at andelen av den engelske varianten i Drammen alt er høy, og at de tror denne variantnen vil bli dominerende i Drammen slik det er spådd i andre kommuner.

Siden begynnelsen av mars har 2419 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.