Nyheter

Flere tilfeller av virusmutasjonen påvist i Drammen

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Begge to er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

1 av 2

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av de to smittetilfellene som rapporteres i dag.

- Med nok en dag med lavt antall smittede, fortsetter den gode trenden vi har hatt en stund i Drammen kommune. I løpet av de siste 14 dagene er det registrert 63 nye smittede, og dermed er vi nede på nivået vi hadde rett før den andre store smittebølgen startet i oktober, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Selv om det daglige smittetallet er lavt, har kommuneoverlegen en god stund gitt uttrykk for bekymring knyttet til den engelske virusmutasjonen. Denne virusvarianten regnes som betraktelig mer smittsom enn virusvariantene vi har hatt i Drammen siden i mars i fjor.

- I løpet av gårsdagen fikk vi bekreftet tre tilfeller av den engelske virusmutasjonen. Så vi har altså noen tilfeller av det mer smittsomme viruset i kommunen nå. Det er viktig at alle er klar over dette og er litt ekstra forsiktige og følger alle smittevernreglene nøye. Med flere tilfeller av den engelske virusvarianten i samfunnet, må vi alle være forberedt på at smittespredningen øker igjen, og i verste fall kan den øke raskt og kraftig, sier Johannessen.

To av de tre tilfellene av den engelske virusvarianten er begge ledd i en smittekjede med allerede kjent påvist engelsk virusmutasjon. Så disse to tilfellene var ifølge kommuneoverlegen forventet ut fra at de er en del av en større smittekjede. Det siste tilfellet er en elev ved Akademiet videregående Ypsilon.

- Alle tilfeller av den engelske virusvarianten fører til forsterkede tiltak og karantene for flere enn bare nærkontaktene. Også husstandsmedlemmer til nærkontakter av smittede med den engelske virusmutasjonen, må i karantene. Nærkontaktene skal testes to ganger. De testes så fort som mulig etter at det blir kjent at de er nærkontakter, og så må de testes på nytt etter sju døgn. Dersom begge testene er negative, kan nærkontaktene gå ut av karantene. Husstandsmedlemmer av nærkontaktene kan gå ut av karantene når nærkontakten har avlagt én negativ test, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I forrige uke ble 1421 personer vaksinert i Drammen kommune. Beboerne ved alle sykehjem er nå i hovedsak vaksinert i to runder og er dermed ferdigvaksinerte. I løpet av to dager i Drammenshallen og én dag i samfunnshuset i Mjøndalen ble 931 innbyggere vaksinert. Det var hovedsakelig innbyggere over 85 år som ble vaksinert i Drammenshallen og samfunnshuset i forrige uke.