Nyheter

Ønsker bildeling til Drammen - vil reservere p-plasser

Høyre foreslår at noen av de kommunale parkeringsplassene settes av til bildeling av el-biler. Men markedet er usikkert.

Det er Høyres Victoria Fevik som er primus motor bak forslaget, som er tatt inn i Høyres alternative budsjett for 2020.

Håpet er at det kan lokke bildelingstjenester til byen - som Fevik mener er et nyttig tilbud. Det dreier seg om apper, nettsider eller annet der folk enten kan registrere seg for å leie ut egen bil eller leie andres biler - eller for å låne biler som er eid av et firma.

 Vi vet at spesielt mange unge kanskje ikke har egen bil. Men ønsker å låne bil for eksempel for å hente et møbel, komme seg til fjellet eller lignende, men at man ikke har behov for bil alle dager i uka. Og mange vil leve mer miljøvennlig. Det gjelder mange i Drammen. Da er en slik tjeneste nyttig, sier Fevik.

Per i dag finnes det ikke noe slikt tilbud i Drammen. Det eneste som finnes er Nabobil, der folk kan låne hverandres bil.

Vil sette av plasser

Høyre ber i sitt budsjett om at politikerne skal få en sak i kommunstyret om å sette av parkeringsplasser til bildeling. Det betyr at noen av de kommunale parkeringsplassene vil bli reservert til bildelingstjenester.

Fevik skisserer opp en mulig løsning med at kommunen inngår avtaler med enkeltselskaper om plassene, og at man kan stille miljøkrav som at det må være el-biler. Men dette er ikke spikret - det er derfor de vil at politikerne skal ta stilling til saken.

– Vi må se nærmere på dette, og må se om dette er noe noen ønsker å tilby. Det er også en av grunnene til at vi ønsker en sak om det, sier Fevik.

LES OGSÅ: Høyre fikk gjennomslag for studenthus-støtte

Håper å gå i null

Hun tror heller ikke det behøver å bli så dyrt.

– Vi har som mål at det skal være selvfinansierende prosjekt, ved at forbruker betaler for utgifter i forbindelse med leie av bilen, mens tilbyder betaler for leie av de kommunale parkeringsplassene når de ikke er i bruk. Slik vil man ha en vinn-vinn situasjon, som både er bra for lommeboka og klimaet.

Konseptet med bildeling er populært i Oslo, og finnes også i noen andre større byer, som Bergen og Trondheim. Der er det snakk om firmaer - for eksempel Bilkollektivet - som stiller med egne biler. Disse kan folk bestille gjennom en app.

– Det som er bra med det er at du har et alternativ for de som av ulike årsaker ikke ønsker å ha bil eller stort sett bruker kollektiv. Uansett om du kommer fra Røyken, Oslo eller Drammen, er det bra at du har mulighet til å låne en bil over kortere tid. Du har mulighet til å reservere bilen for reisen du skal ha, sier Fevik entusiastisk. Hun tror også det er et marked for dette i Drammen.

Finnes markedet?

Markedet er mer usikre. Bilkollektivet, som er størst i Norge på bildeling, er litt tvilende. Markedssjef Haakon Hals sier de ikke har planer om å etablere seg i Drammen per i dag. Skulle de ha fått det til måtte de ha inngått samarbeid med noen, tror han.

– Jo mindre byen er, jo mer utfordrende er det å få til. Det avhenger også av hvorvidt befolkninga har bil og om samfunnet er bilbasert. Det er større muligheter hvis mange kun bruker kollektivtrafikk og ikke eier bil selv, sier han.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Haakon Hals i Bilkollektivet. Foto: Bilkollektivet

Men Hals mener det er veldig positivt at kommuner tar slike initiativ som Fevik vil at Drammen skal gjøre.

– Spesielt dersom kommunen benytter bilene selv, og sørger for at de ikke bare blir stående, sier han.

Daglig leder Espen Dyb Løvold i Vy-bil tror at Drammen kan bli aktuelt - men ikke ennå.

– Vi har ingen konkrete planer om å utvide til Drammen, men tror det finnes marked, i alle fall for stasjonsbasert bildeling. Vårt fri-flyt konsept krever en viss befolkningstetthet som man kanskje ikke har i Drammen per i dag, sier han.

Optimistisk for flertall

Høyre gikk til valg på saken og har det også i programmet sitt - men det er mer enn et valgkamputspill, ifølge partiet. Fevik har håp om at de faktisk kan få med seg flertallet.

– Absolutt. Det var en diskusjon da vi behandla budsjettet sist om man kunne stemme over verbalforslagene (enkeltforslag i budsjettet som ikke er pengesummer, journ. anm.) for seg. Det håper jeg vi kan få gjøre nå, slik at det går an å stemme for dette for andre partier også. Så har vi lagt det fram vårt forslag i god tid før de andre partiene, da har de forhåpentligvis sett på forslagene våre, sier hun.

– Nå starter jobben med å gå i dialog med de andre partiene om å få flertall for dette og mange andre forslag i vårt budsjettforslag. Vi venter også spent på å motta de andre partienes budsjettforslag for å se hva de prioriterer. Vi håper dette er noe vi kan få flertall for, og syns det er et spennende forslag.

Nyeste fra Dagsavisen.no: