Nyheter

Stort sprik i Navs håndtering av religiøse reservasjoner

Brukere som takker nei til arbeid fordi det strider mot religiøs overbevisning, risikerer å bli forskjellsbehandlet av Nav, viser ny forskning.

Ny forskning viser at det er et stort sprik i Nav-ansattes håndtering av religiøse reservasjoner. Foto: Gorm Kallestad