Nyheter

Flere får tilbud om studieplass på USN

7 949 søkere har fått tilbud om studieplass på USN gjennom samordna opptak. Dette er en økning på nesten seks prosent sammenliknet med i fjor. I tillegg står nær 9000 søkere på venteliste.

Studiedirektør Vibeke Bredahl kan fornøyd konstatere at stadig flere velger USN, men sier at det fortsatt er ledige plasser.

Det er sendt ut 7 949 tilbud om studieplasser på utdanninger som sykepleie, lærer- og ingeniørutdanninger, bachelorutdanninger og årsenheter gjennom samordna opptak. I tillegg har 1540 søkere fått tilbud om masterutdanning gjennom lokalt opptak.

Etter at søknadsfristen til høyere utdanning utløp 20. april, har søkerne hatt muligheten til å gjøre endringer i sine prioriteringer.

Det kan se ut til at flere søkere har prioritert USN høyere på sin liste i år. En forklaring kan være at USN nå er bedre kjent og etablert som universitet, sier en fornøyd studiedirektør Vibeke Bredahl til USNs hjemmesider.

Søkere som har fått tilbud om plass gjennom samordna opptak, må svare innen kl. 24.00 fredag 24. juli.

Les også: Leteaksjon i Drammensfjorden avsluttet

Ventelister på helse- og sosialfag

Da søknadsfristen til høyere utdanning gikk ut i april, var det en økning i antallet søkere på flere studier i helse- og sosialfag. Etter at tilbudene nå er sendt ut, er det ventelister på flere av studiene. Vernepleie peker seg ut med en spesielt lang venteliste sammenliknet med antallet studieplasser. 106 søkere har fått tilbud om studieplass, og hele 854 står på venteliste for dette studietilbudet på Campus Porsgrunn.

Det er sendt ut 646 tilbud om studieplass på sykepleie, et studium som tilbys både i Porsgrunn, Drammen og Vestfold. 1415 står på venteliste.

Vi er glade for at det er stor interesse for helse- og sosialfagene, vi vet at samfunnet har stort behov for denne kompetansen. Vi har økt antallet studieplasser så mye som vi har klart å få til. Begrensningen ligger ikke i utgangspunktet hos USN, men først og fremst i kravet om flere praksisplasser på sykehus og andre helseinstitusjoner, sier studiedirektør Vibeke Bredahl.

Også mastergradene i helse- og sosialfag har økt søkning. Mastergrad i samfunn og helse med vekt på forebyggende arbeid blant barn og unge har en økning på hele 38 prosent.

Dette viser at det er ønske om utdanning på masternivå innen barnevern, mener Bredahl.

Interessen for å bli optiker er også stor. USN er det eneste universitetet i landet som tilbyr utdanning i optometri. Det er sendt ut 168 tilbud om studieplass, og 194 søkere står på venteliste.

Les også: 108.000 søkere har fått studieplass – det er rekordmange

Flere kvalifiserte søkere til ingeniørfag

Antallet tilbud til søkere på ingeniørutdanningene har økt med 10 prosent, sammenliknet med i fjor. Det er flere veier til ingeniørutdanning på USN, og bare halvparten av studentene våre kommer via samordna opptak. ­

Det er flere kvalifiserte søkere til ingeniørutdanningene i år, noe som er veldig gledelig. Vi har sendt ut flere tilbud om studieplass både i Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold, sier Vibeke Bredahl.

Maritime studier er fortsatt populært, og det er konkurranse om plassene og ventelister både på bachelor og master. Det samme gjelder for studier i informatikk og informasjonsteknologi. Naturvitenskapelige studier, som naturforvaltning og natur- og miljøstudier som tilbys i Bø, har en økning på over 12 prosent i antall tilbud. Økonomiske og administrative fag rekrutterer også godt.

Les også: Fikk sandvolleyballbane av kommunen – nå forfaller den (+)

Stabilt for grunnskolelærerutdanning

USN har sendt ut like mange tilbud om studieplass på grunnskolelærerutdanning i år som i fjor. For hele landet var det en betydelig nedgang i antallet søkere til lærerutdanningene i år.

Det ser ut til at alle studieplassene våre vil bli fylt av kvalifiserte søkere i år også. Det er positivt, men vi skulle gjerne hatt enda flere søkere til pedagogiske utdanninger. Norge vil ha mangel på kvalifiserte lærere i framtiden, sier Bredahl.

De fleste studietilbudene innen humaniora og kulturfag har en liten økning i antall tilbud. Historie øker med hele 13 prosent. Unntaket fra dette er språkfag, der det er en liten nedgang i antall tilbud.

Les også: Tordner mot SIAN-dialogmøte: – Gir SIAN publisitet på et sølvfat

Fremdeles ledige studieplasser

Antall norske og nordiske søkere til mastergradsutdanninger på USN økte med hele 22 prosent i år, og 1540 har fått tilbud om studieplass. Dette er 32 flere enn i fjor. Det er venteliste på flere av masterutdanningene. USN lanserte flere nye mastergrader denne våren, og de har blitt godt mottatt av søkerne.

Av nye masterprogram vil jeg særlig trekke fram næringsmaster i regnskap og revisjon og master in innovation and technology management som populære studier, oppsummerer Vibeke Bredahl.

Selv om USN har mange studier det er konkurranse om å komme inn på, så er det fremdeles ledige studieplasser ved USN.

Som alltid er noen fag mer attraktive enn andre, men det er fortsatt yrker som samfunnet etterspør der det er ledige studieplasser, forteller Bredahl.

Det er fortsatt mulig å kapre en studieplass hvis du for eksempel vil bli grunnskolelærer eller ingeniør.

Les også: Vil tilby skolekino for alle

Pål Karstensen

Pål Karstensen

Frontsjef og journalist i sportsredaksjonen