Nyheter

Sendte parkeringsforslag på høring med Sundland-nei

Høyre advarte mot å gå til krig med Bane Nor, mens Frp mente det var fryktelig defensivt å heise det hvite flagget allerede før forhandlingene. Frps forslag vant fram, og dermed blir det nå sendt ut en «krigserklæring» om togparkering på Sundland.

Formannskapet behandlet tirsdag saken om togparkering for første gang, før høringsforslaget nå skal ut på høring. Under orienteringen Bane Nor ga til formannskapet i midten av mai var det stor enighet om at Sundland-alternativet, som Bane Nor ser på som det beste forslaget, ikke var aktuelt for kommunen.

Siden har Høyre moderert seg litt, og sammen med Senterpartiet gikk partiet inn for en mer forsonende linje overfor Bane Nor, i håp om at det skulle gi bedre forhandlingsklima i tiden fremover.

– VI snakker her om store nasjonale interesser, i forbindelse med InterCity-utbyggingen. Derfor tror jeg ikke vi kommer til å klare å stoppe Bane Nor på dette området, og selv om det kan være spennende å stå på barrikadene i håp om å stanse noe, må vi innse virkeligheten i denne saken, sier Høyres Fredrik Haaning.

Les også: Haaning vil ikke krangle med Bane Nor likevel (+)

Ønsker å jobbe for frigjøring av Sundland på sikt

Høyre-politikeren synes det er viktig å gå i dialog med Bane Nor for å finne en løsning som begge parter kan leve med. På vegne av Høyre la han derfor fram et forslag om at formannskapet skulle anmode Bane Nor om å ta hensyn til Drammen kommunes ønsker om å utvikle Sundland, og søke å finne en løsning for samlet hensetting et annet sted senere.

– Vi innser at det blir vanskelig å få lagt byggetrinn én noe annet sted enn på Sundland. Dette innebærer at man i første omgang jobber for en delt løsning, men med tanke på en full frigjøring av arealene på Sundland på lenge sikt, forklarte Haaning.

Høyres forslag ble umiddelbart karakterisert som fryktelig defensivt av Frps gruppeleder, Ulf Erik Knudsen.

– Det er ikke Drammen kommune som har dårlig tid i denne saken. Det er det Bane Nor som har. I møte med Bane Nor må vi være tøffere, og si at Sundland-alternativet er fullstendig uaktuelt for oss. Vi er klare for en kamp mot myndighetene, og vi kan ikke gå inn i en krig med det utgangspunktet om at vi har tapt før vi i det hele tatt har startet, forteller Knudsen.

Les også: Brygger opp til parkeringsstid: – Jeg vil ikke kalle det krig, men...(+)

– Innstilt på å sette hardt mot hardt

Frps gruppeleder la derfor frem forslaget om at formannskapet skulle sende forslaget ut på høringen med et vedtak på at Sundland-alternativet er uaktuelt å gå med på for Drammens del.

– Nå er det slik at det er Høyre som sitter i regjering, og da spørs det om Høyre ønsker å tre noe sånt ned over hodet på kommunen. Videre vet vi at Lier har vært i en lignende dialog med Bane Nor, og den saken har holdt på i 32 år. Så vi kan holde på ganske lenge, så får vi ta til etteretning at Høyre og Fredrik Haaning allerede har heist det hvite flagget, svarte Knudsen på spørsmål fra nettopp Fredrik Haaning om hvor lenge Frp trodde de kunne holde stand mot Bane Nor i denne saken.

MDGs Ståle Sørensen hengte seg på Knudsens linje, og mente at hele denne saken handler om hvordan Drammen kommune svarer på ultimatumet som Bane Nor har kommet med.

– Vi er innstilt på å sette hardt mot hardt, og tror ikke vi oppnår mye i forhandlingene hvis vi kommer inn med utgangspunktet at vi allerede godtar at det vi selv ønsker ikke blir noe av. Da vi fikk denne orienteringen oppfattet jeg det at det var en bred enighet om at Sundland-alternativet var uaktuelt, og det er derfor overraskende å se at det ikke er tilfellet lenger, sier Sørensen.

Ville ikke sende ut en krigserklæring

Varaordføreren sier at han egentlig ikke ønsker å bruke krigsmetaforer innen politikken, men at han i dette tilfellet ikke finner noe bedre alternativ.

– I denne saken har Bane Nor klart og tydelig definert hva de aksepterer og ikke, og de alternativene er så begrenset at det er som en slags fullmakt til å kjøre over de demokratiske prosessene i kommunen. Jeg mener at vi i Drammen ikke lenger skal være den snilleste gutten i klassen, og være så medgjørlige som vi alltid har vært, og med såpass tydelige signaler som vi har kommet med her, bør det også stadfestes i vedtaksform, fortsatte Sørensen.

Krigsmetaforene stoppet imidlertid ikke der, da Høyres gruppeleder innstendig oppfordret formannskapets medlemmer til å ikke gå til krig mot Bane Nor.

– Jeg håper ikke formannskapet sender ut en krigserklæring til Bane Nor, eller legger oss på en treneringslinje som skal vare i 32 år. I denne saken må vi være taktisk lure, og legge opp et løp slik at vi kan komme i forhandlinger som gjør at ikke hele togparkeringen ender opp på Sundland, fortalte Surlien.

Forslaget sendes ut på høring 

Selv om Høyres Tor Tveter støttet partiets forslag, ønsket han å påpeke at kommunen ikke kunne gå med på Bane Nors krav bare fordi det ville blidgjøre Oslo kommune.

– Det var ikke mange dagene at avisene skrev om at Sundland var kommunens flotteste nye boligområde, og da kan ikke vi ødelegge for den utviklingen bare fordi Oslo kommune er i samme situasjon som oss. Grunnen til at det er ønskelig å parkere Flytogene her er fordi Oslo også ønsker å realisere sine sentrumsområder. Skal det liksom være en grunn for at vi skal godta å ikke realisere våre, spurte Tveter retorisk under sitt innlegg.

Under avstemningen ble det klart at Frps forslag om å si nei til Sundland-alternativet vant frem med én stemmes overvekt, åtte mot sju. Dermed sender Drammen kommune ut saken til høring, med det Kristin Surlien beskriver som en krigserklæring overfor Bane Nor.

Les også: – Bydelens barn bør ikke betale for koronavirus og sammenslåing (+)

Nyeste fra Dagsavisen.no: