Nyheter

To nye ansatte på sykehuset smittet

Totalt er nå over 600 ansatte i Vestre Viken satt i karantene.

På sine hjemmesider opplyser Vestre Viken Helseforetak om at ytterligere to ansatte ved sykehuset i Drammen har fått påvist koronasmitte, som bringer det totale antallet av smittede ansatte til tre og antallet ansatte i karantene til 609.

Den første ansatte som fikk påvist koronasmittet på sykehuset ble registrert lørdag, og førte til at helseforetaket gikk over i gul beredskap.

På sykehuset i Bærum er det nå to ansatte som er smittet, og ytterligere fire ansatte er også smittet. Fortsatt er det tre som er lagt inn på sykehus som følge av koronaviruset i Drammen, mens det i Bærum er ni stykker som er innlagt.

LES OGSÅ: Ansatt ved Drammen sykehus smittet

Søker ekstra personell

Som en følge av det søker Vestre Viken etter vikarer til en rekke funksjoner, med snarlig tiltredelse. Helseforetaket begrunner det med et ønske om å imøtekomme en krevende tid med best mulig bemanning.

Både Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus vil ha behov, og alt helsepersonell oppfordres til å søke. Høyest på lista står spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, studenter innen helsefag og kanskje naturlig nok, leger.

– Vestre Viken HF ser at vi kommer til å trenge mer hjelp fremover, sier Eli Årmot direktør for kompetanse til Vestre Vikens egen nettside, og viser til at selv om medarbeiderne står på for fullt, har helseforetaket samtidig ansatte som er ute i korona-karantene.

LES OGSÅ: Ordinære pasienter må forvente utsatte avtaler på Drammen sykehus