Nyheter

Ventetid på opptil 40 uker etter henvisning til psykolog

Tall fra Helse Sør-Øst RHF viser at det er lang ventetid hos offentlige psykologer i Drammen.

Helse Sør-Øst RHF uttaler at de har avtale med fem psykologer i Drammen og 18 i gamle Buskerud fylke. Avtalespesialistene innen psykisk helsevern registrerer selv forventet ventetid hver tredje måned, og ventetiden de har registrert er per i dag på i snitt 40 uker i Drammen og 34 uker i gamle Buskerud.

Langt flere kvinner søker hjelp

Helse Sør-Øst RHF opplyser også at tall hentet fra Norsk pasientregister viser at det var langt flere kvinner som møtte til psykolog fra januar til august i fjor enn menn. I dette tidsrommet møtte 2.340 kvinner og 1.129 menn til psykolog i Drammen, og 7.688 kvinner og 2.999 menn i gamle Buskerud fylke.

Dette utgjør henholdsvis 67,5 % kvinner- og 32,5 % menn i Drammen, og 72 % kvinner og 28 % menn i gamle Buskerud fylke.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123

Noen som har tid til lytte, noen som kan gi deg råd og informasjon? Hjelpetelefonen er et døgnåpent tilbud.

www.hjelpetelefonen.no

Bekymringstelefonen Voksne for Barn: 810 03 940

En telefontjeneste for voksne som har bekymringer eller spørsmål om barn og unge. Åpent alle hverdager.

www.vfb.no

Kirkens SOS: 22 40 00 40

En døgnåpen krisetjeneste også på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefonen eller kontakt via chat på nettsidene:

www.kirkens-sos.no

Rustelefonen: 08588

For deg som har spørsmål om rusmidler. Dette er en rådgivnings- og informasjonstjeneste drevet av Rusmiddeletaten og Helsedirektoratet.

www.rustelefonen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: