Nyheter

Vil gi brukerne de beste tjenestene

Samarbeidet mellom kommunen og private behandlingstilbud for rusavhengige bør opprettholdes, mener Eivind Knudsen (Ap), leder i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg i nye Drammen.

Ifølge Knudsen skal ikke kommunen begrense samarbeidet med private rusomsorgsinstitusjoner – tvert imot ønsker han å utvide disse samarbeidene.

Kommunen klarer ikke alt på egenhånd. Drammen har i dag et flott samarbeid med flere av disse aktørene, og vi fra posisjonens side ønsker å benytte alle krefter innen dette programområdet og gi brukerne de beste tjenestene, sier Knudsen.

Som Dagsavisen Fremtiden har belyst i flere saker har kommunene de siste årene kjøpt færre plasser på private og ideelle rusinstitusjoner.

LES OGSÅ: – Kommunen klarer ikke å følge opp tjenestene

Varslet gjennomgang av tjenestene

Knudsen peker på at nye Drammen kommune må ta en rekke valg innen utformingen av rusomsorgen i løpet av det første halvåret av 2020. Han opplyser også at rådmannen har lagt opp til at tjenestene i de tre gamle kommunene fortsetter inn i den nye kommunen i første omgang, og at det er varslet en gjennomgang av tjenestene innen rusomsorgen.

– Da får vi på banen hva vi har og hva vi kan bygge videre på selv der det er hensiktsmessig, slik at de som trenger kommunen får et best mulig tilbud, sier Knudsen og legger til:

– Hver eneste krone vi bevilger til rusomsorg skal gå til det, altså til formål og ikke til utbytte.

LES OGSÅ: GUTS-leder bekymret over endringer i rusomsorgen

Frp stilte spørsmål til rådmannen

Utvalgsmedlem Tanja Vatnås (Frp) stiller seg kritisk til kommunens utforming av rusomsorg ut ifra rådmannens budsjettforslag.

Ifølge utvalgsmedlem i helse, sosial og omsorg, Tanja Vatnås (Frp), er rådmannen ut ifra budsjettforslaget innstilt på at kommunen i større grad skal ta tilbake brukerne som mottar et tilbud utenfor kommunen, og tilby tjenester innen rusomsorg selv. Dette stiller Vatnås seg kritisk til.

– Rusavhengige er en veldig sårbar gruppe mennesker med forskjellige behov innen rehabilitering, og kommunen har ikke økonomi til å bygge opp kompetanse innen alle områdene, sier Vatnås.

På spørsmål til rådmannen om hvilke kriterier som var lagt til grunn for forslaget som omhandler at kommunen skal bygge opp rusomsorgstjenester selv, fikk Vatnås til svar at flere rusavhengige er relativt unge, og at de kunne fått et bedre – eller i det miste et like godt tilbud i kommunen som ved en privat rehabiliteringsinstitusjon.

– Kompetansen må utvides

Vatnås mener derimot at dagens kompetanse innen rusomsorg må utvides, samtidig som samarbeidet med eksterne aktører opprettholdes.

– Det vi ønsker er å ha en god kombinasjon av private- og offentlige tjenester. Dette er en gruppe pasienter eller mennesker som er veldig sårbare, og de står i utrolig tøffe tak på veien tilbake til samfunnet. Derfor må vi ha mange ulike tilbud, sier Vatnås og fortsetter:

– Det må sies at det er utrolig mange dedikerte og dyktige arbeidere i kommunens rusomsorgstilbud, men det står på kapasiteten og ikke kompetansen. Stiftelsen GUTS har vist gode resultater, og det er absolutt en organisasjon vi bør fortsette å samarbeide med – kommunen er avhengig av å kjøpe tjenester for å møte de forskjellige behovene innen rusomsorg.

LES OGSÅ: – Jeg har ikke troa på behandling i egen bolig

Vatnås opplyser videre at opposisjonen skal legge frem et alternativt budsjett under bystyremøtet den 10. desember, hvor det skal legges inn at kommunen fortsetter å kjøpe plasser privat.

– Vi er positive, og kommer til å jobbe for et mangfold av tilbud i kommunen, slik at man fanger flest mulig og kan tilby tilrettelagte plasser for alle, sier hun.

Mer fra Dagsavisen