Nyheter

Får to millioner

The Creators Community vant konkurransen om å ha det mest lovende gründerhuskonseptet – og vil bygge Nordens mest bærekraftige bygg, sammen med Vestaksen Eiendom.

Bilde 1 av 3

– Vi satser mot 13 byer i Norden, men planlegger en hovedhub i Drammen, forteller Anders Mjåset, Co-Founder og Chief Product Officer i The Creators Community.

De har allerede etablert slike arbeidssteder og møteplasser for oppstartsbedrifter i København, Oslo og Trondheim.

Her samles kreative sjeler, entreprenører, innovatører og gründere under samme tak, som betalende medlemmer av nettverket – og de favner alt fra studenter til større bedrifter.

Foruten å være arbeidsplass for en hel rekke mennesker – blir det kafé, bar og en masse arrangementer som også er åpne for publikum. Det åpner for større nettverk, flere muligheter og mer samarbeid. Mjåstad kaller det «kulturhus for innovasjon».

Ledende gründerby

I begrunnelsen for at det er nettopp The Creators Community som nå vil få to millioner fra kommunen og Næringslivet, fordelt over to år, heter det at de svarte best på kriteriene om kommersiell forankring, bærekraft i henhold til FNs bærekraftsmål, tydelig og effektiv organisering, dokumentert kompetanse og gangavstand til kollektivknutepunktene på Strømsø og Bragernes.

Konkurrentene var Kontorhuset Drift AS og CXS Growth.

– Ønsket er å løfte entreprenørskapskulturen i Drammen videre, og i fremtiden kunne ta posisjonen som ledende gründerby i Norge, sa Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen og leder i styringsgruppa for Næringsvekst 2020, under overrekkelsen.

Tør å satse

At valget falt på Drammen denne gangen, blant alle de nordiske byene The Creators Community snuser på, forklarer Mjåstad rett og slett med at det var her de ble møtt med mest velvilje.

– Jeg har fulgt utviklingen i byen de siste årene, og synes det er utrolig hvor mye man har fått til. Timingen var god, for vårt prosjekt er ambisiøst både når det gjelder det fysiske bygget – og det vi vil fylle det med – og her fant vi en by som tør å satse. Også ser vi store muligheter for eiendommen like ved stasjonen, der vi sammen med Vestaksen ønsker å bygge 4.000 kvadratmeter – i kortreist massivtre fra Åmot. Etter planen skal det stå klart til juni 2021.

Dark arkitekter skal stå for utformingen av det kommende bygget.

Spent på fortsettelsen

Lisbeth Torkildsen, ved Etablererveiledningen i Drammensregionen har stor tro på prosjektet, som hun mener vil ha positive ringvirkninger for hele regionen.

– Jeg tror nettopp det høye ambisjonsnivået var det som gjorde at The Creators Community skilte seg ut. Jeg er veldig spent på å se hva de får til framover, sier hun.

Konkurransen ble arrangert av  Næringsforeningen i Drammensregionen, på vegne av Næringsvekst 2020. Det sistnevnte er et fireårig prosjekt som skal være en forsterker for innovasjon og vekst, og drives av næringsforeningen - på oppdrag fra kommunen og næringslivet.