Vurderer å anke tap

I stedet for å få 20 millioner i erstatning for at de ikke lenger fikk legge ut plastforurensede steinmasser i Moss, må entreprenøren T. Engene betale to millioner, konkluderer Moss tingrett.

– Dersom dommen blir stående, vil det sette en standard som vi mener går langt utover både hva som har vært praksis, og hvilke krav som stilles til leverandør av massene, sier advokat Erling Erstad som har ført saken for firmaet som har base på Gol i Buskerud. De har to måneder på seg til å vurdere om de anker utfallet, ettersom dommen falt i rettsferien. Dommen av 6. juli frikjenner Moss Havn fra erstatningsansvaret Engene har anført at de har for et milliontap.

LES OGSÅ: La ut forurenset masse. Nå krever de 20 millioner i erstatning

Skuffet

– Vi er skuffet over resultatet, men tar dommen til etterretning og har god tid på oss til å vurdere premissene i den, og hva som skal skje, sier Erstad. Moss Havn er på sin side fornøyd, ifølge deres advokat Hans Augun Parmann.

– Selvsagt er vi fornøyd med at tingretten er enig med det Moss Havn hele tida har gjort gjeldende, sier han.

Fløt opp

Moss Havn og T. Engene inngikk en avtale i desember 2015 om at steinmasser vederlagsfritt kunne deponeres i Værla utenfor Moss havn. Massene skulle blant annet hentes fra tunnelutgraving på Follobanen, og fra Bekkelaget renseanlegg, der Oslo kommunes Vann- og avløpsetat (VAV) drev med sprengningsarbeid. Første deponering skjedde 10. mars 2016, og 8. april nedla Fylklesmannen i Østfold midlertidig stans på grunn av plastomfanget i steinmassene. Rester fløt synlig opp på strendene, og heller ikke en endret tillatelse viste seg å hindre forurensningen. Som følge av at utfyllingen til sist ble endelig stanset, stevnet T. Engene altså Moss havn KF for kontraktsbrudd og krevde 20, 6 millioner i erstatning 18. august 2017.

Fokus på plast

Verken eier Torbjørn Engene eller daglig leder Ole Tor Oleivsgård i T. Engene ønsker å si noe om hvilke endringer firmaet som er blant landets største leverandører av tunnelmasser nå kan stå overfor. Men advokat Erstad sier at det allerede er klart at det skjer en skjerpelse i kravene til utfylling med steinmasser. T. Engene har også i flere år levert masser til Drammen havn, som planlegger en storstilt arealutvidelse de kommende årene.

LES OGSÅ: Politiet henla miljøkrim-anmeldelse av Drammen havn

– Uansett utfall i dommen er det blitt mer fokus på plast i massene. Sånn sett vil fokuset være annerledes i fremtiden, uavhengig av resultatet i denne saken, sier Erstad.