Maria Algers Bakken og Åsgeir Størdal i aksjonsgruppa mot massedeponi i Mastedalen. FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

Utsetter deponiplaner

RØYKEN: Røyken ­Eiendomsutvikling legger planene om søppelfylling 
i Hyggen på is inntil videre.

Fredag skrev Dagsavisen Fremtiden om planene for et massedeponi i naturskjønne Mastedalen. De kommunalt eide selskapene Røyken Eiendomsutvikling AS og Lindum Oredalen AS hadde foreslått å deponere store mengder forurenset rivnings- og gravemasse et par hundre meter fra bebyggelsen ovenfor Hyggen skole.

Forslaget kom som et innspill til ny kommuneplan, og tok naboene fullstendig på senga. De har mobilisert kraftig og tatt sterkt til motmæle mot planene.

- Vi vil ha deponiet bort fra kartet slik at vi slipper å ha usikkerheten hengende over oss, uttalte Maria Algers Bakken i naboenes aksjonsgruppe fredag.

 

Signaler

I går fikk de det som kan virke som en delseier da Røyken Eiendomsutvikling offentliggjorde at de vil legge planene foreløpig på is.

- Vi har fått klare signaler fra kommunens ledelse om at et deponi i Mastedalen ikke vil bli behandlet politisk før kommunen har utarbeidet en helhetlig og overordnet plan for slike deponier, skriver selskapet i en pressemelding.

- Vi vil derfor legge prosjektet på is inntil en slik overordnet plan er vedtatt.

Lindum Oredalen er eid av Drammen, Røyken og Hurum kommuner. Selskapet driver allerede et deponi i Oredalen i Hurum og ønsket i tillegg å finne et område i Røyken. Røyken Eiendomsutvikling, som er eid av Røyken kommune, har ifølge pressemeldingen bistått med å finne mulige tomteområder.

 

Svært fornøyde naboer

Naboene så for seg at de måtte leve med i snitt 27 store billass med bygnings- og rivemasse daglig. Deponiet skulle bli på inntil 200 mål og ha en fyllingshøyde på mellom 20 og 50 meter.

Nå er Maria Algers Bakken i aksjonsgruppa lettet:

- Vi er svært fornøyde med at kommunen og dens selskaper har tatt til fornuft, skriver hun i en e-post til Dagsavisen Fremtiden.

- Vi er tilfredse med at deponibehov og alternativer blir skikkelig utredet og behandlet politisk. Det skal vel også mye til for at man ikke finner en bedre løsning en den i Mastedalen.

Aksjonsgruppa har blant annet pekt på områder ved Follestad som allerede er regulert til massedeponi som et godt alternativ til Mastedalen.

silje.skiphamn@dagsavisen.no