Skriver om forfatter

– Det handler om å finne gehør for sitt eget gjennom å lese andre, sier Miriam Stendal Boulos om forfatterskapet til Rune Christiansen.

 

Hvem: Miriam Stendal Boulos (47)

Hva: Forfatter.

Hvorfor: Har nylig gitt ut boken «Lykke og eksil», om vestfossingen Rune Christiansens forfatterskap

 

Hvorfor du har valgt å skrive om Rune Christiansen?

– Hans forfatterskap er rikt, lekent og mangefasettert. Jeg ønsket å løfte fram åpenheten, den grunnleggende humanismen, den store spennvidden både formmessig og referansemessig, og ikke minst den intertekstuelle gavmildheten som kjennetegner forfatterskapet hans. Han løfter fram for leseren hvilke muligheter som finnes i litteraturen – til å finne og utsi en tilhørighet i verden, oppleve gjenklang i møte med et annet menneskes ord og slik mette et uuttalt savn, oppdage at vi ikke er alene i ensomheten.

Bakgrunnen for boka?

– Jeg møtte Rune Christiansen første gang i 2008 på Litteraturhuset. Vi var invitert til å samtale om den franske nobelprisvinneren i litteratur J.M.G. Le Clézio, som vi begge hadde vært dedikerte lesere av i mange år. Samtalene vi hadde i den forbindelse sådde i meg ideen om å utvide samtalen til et større format, som omfattet hele hans forfatterskap og de mange andre lesningene hans.

Hvorfor vi bør lese den?

– Boken gir innblikk i hvordan et forfatterskap blir til gjennom lidenskapelig og nysgjerrig lesning. Den skildrer hvordan det er for et ungt menneske å søke og oppdage en sammenheng i litteraturens store puslespill og med henrykkelse oppdage at her er det også plass for meg, for mitt eget. Det handler om å finne gehør for sitt eget gjennom å lese andre.

Litt om din egen bakgrunn?

– Jeg tok doktorgraden i fransk litteratur i 1996 og utga i 1999 boken Chemins pour une approche poétique du monde. Le roman selon Le Clézio («Veier til en poetisk tilnærming til verden. Romanen ifølge Le Clézio»). De siste tjue årene har jeg arbeidet som foreleser, foredragsholder og litteraturformidler, jeg har en litteraturblogg som heter Lesende skrivende. Jeg er gift, har to barn på 18 og 23 og er bosatt på Høvik.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er et nærmest umulig spørsmål, skal jeg nevne noen få forfatterskap som er evig oppløftende å lese: Georges Perec, J.M.G. Le Clézio, Milan Kundera, Roland Barthes, D.W. Winnicott, Lars Amund Vaage, Rune Christiansen og Siri Hustvedt.

Hva gjør deg lykkelig?

– Den gode samtalen med venner og med litteraturen.

Hvem er din barndomshelt?

– Jeg elsket stumfilmheltene blant andre Harold Lloyd og Chaplin.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Sluker et godt essay, en besettende roman, sitter fem timer i strekk i en samtale om livet og litteraturen med en god venn, og avslutter med å se en god Bergman-film.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– For menneskets rett til å eie seg selv og sin egen historie, spesielt når historien inneholder opplevd marginalisering og tap.

Er det noe du angrer på?

– Det måtte være prosjekter og vennskap jeg skulle ha kjempet mer for å opprettholde midt oppe i livets hektiske jag. Når anger fører til nye perspektiver eller prioriteringer er den likevel fruktbar.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Hvis han fremdeles hadde levd, med psykoanalytikeren André Green.