På normalen

Mens de fleste månedene de siste par årene har havnet godt over normalen når det gjelder gjennomsnittstemperatur, har det vært annerledes de siste to månedene. I juni var snittemperaturen på målestasjonen på Berskog i Drammen 15,7 grader – kun 0,1 grad over normalen. I mai var den 10,5 grader, som er 0,6 grader under normalen.