Rådmann Osmund Kaldheim er redd for at kommunen blir en flaskehals dersom det ikke settes av mer penger til planarbeid for byutviklingsprosjektene. FOTO: RONNY JOHNSEN

Millionsatsing på byutvikling

DRAMMEN: Drammen kommune må bevilge 15 millioner kroner til flere hoder for å holde tritt med byutviklingen byen står overfor de neste årene.

Byutviklingsprosjektene sto på oppslagsbildet da rådmann Osmund Kaldheim inviterte pressen til en gjennomgang av kommuneøkonomien så langt i 2014. De mange store utviklingsplanene er grunnen til at politikerne nå må ta stilling til rådmannens ønske om å tilleggsbevilge hele 15 millioner kroner for å dekke økt arbeidsmengde i forbindelse med et titalls prosjekter.

- Vi har ingen sjanse til å følge opp alle prosjektene som er under planlegging i Drammen. Aldri før har vi hatt så mange store prosjekter på trappene, nå er det viktig at vi sorterer ut hva vi ønsker og hva vi klarer å gjennomføre, sier Kaldheim til Dagsavisen Fremtiden.

- Hva skjer med prosjektene dersom ekstrabevilgningen ikke blir prioritert?

- Vi kan ikke stanse byutviklingen fordi vi ikke har nok kapasitet i planarbeidet. Vi kan risikere at kommunen blir flaskehalsen, og det vil vi ikke, sier rådmannen.

 

Positivt for Drammen

Det er ingen tvil om at planene for Drammen er ambisiøse. Sykehus på Brakerøya, hele Sundlandområdet skal bygges om til nærmest å bli et eget samfunn med flere tusen boliger, Gulskogen skal bygges ut, Holmen med nye terminaler og storutbygging av hele travbaneområdet på Åssiden, for bare å nevne noen få. Rådmannen mener det er mye arbeid som skal gjøres på relativt kort tid, men at en ekstra bevilgning for å imøtekomme denne arbeidsmengden er udelt positivt for byen.

- Ja, dette er absolutt positivt. Byen ekspanderer, og det er mange prosjekter som skal realiseres. Derfor er det nå for mye å gjøre, og da må vi ta grep. Alle utviklingsprosjektene er viktige grep for Drammen som by, og vi kan ikke tillate at kommunen henger etter i dette arbeidet, sier Kaldheim.

 

Enorme utbytter

Drammen kommune har bommet på anslaget når det kommer til skatteinntekter. I tillegg kjenner kommunen på en kostnadsøkning.

- Vi må helt tilbake til 2005 for å finne eksempler på at vi har vært nødt til å nedjustere skatteinntektene. Det er flere årsaker til at dette skjer, men det viktige er at vi ikke har troen på at det blir noe bedre i løpet av året. Derfor legger vi inn denne justeringen nå, sier han.

Samtidig har rådmannen fått noen svært hyggelige tilbakemeldinger fra flere av selskapene kommunen har eierinteresser i. Lindum AS har fastsatt et utbytte til kommunen på 21,3 millioner kroner, noe som er over 11 millioner kroner mer enn hva de har budsjettert med.

Energiselskapet Buskerud AS (EB) gir et utbytte på 93 millioner kroner, 53 millioner kroner mer enn hva rådmannen har budsjettert med. Dette på grunn av omorganisering og fusjon med Lyse Energi i Stavanger.

- Når det gjelder Lindum, har de levert gode regnskapstall som gjør at vi får denne ekstrainntekten i budsjettet. Energiselskapet Buskerud har generalforsamling senere i juni der utbytte blir vedtatt. Dette er svært hyggelige tall, innrømmer rådmannen.

I tillegg går Kino City i Drammen godt, med kommunen som medeier. Kinoen tilfører kommunen 1,9 millioner kroner i utbytte, en dobling av hva man har budsjettert med.

 

Minus

Men helse, sosial og omsorg sliter med budsjettene. Programområdet har per april i år et underskudd på 15,7 millioner kroner, men rådmannen mener kommunen er inne i en positiv utvikling.

- Vi klarer ikke å holde budsjettet innfor helse og omsorg, men det er gjort tiltak. I fjor hadde alle våre 15 virksomheter røde tall, i år er det 12 som klarer budsjett. Vi har også et mindre underskudd i utgangen av april i år enn hva som var tilfellet i fjor, så vi går i riktig retning, sier han.

- Hva er grunnen til at disse 12 nå når budsjettmålene sine?

- Det blir gjort tiltak på hvert enkelt sted og virksomhetene tilpasser seg budsjettrammene på en god måte.

- Men betyr ikke dette at de ansatte jobber enda mer?

- Vi har fått tilbakemelding på at det nå er lettere å holde seg til budsjett fordi vi har synliggjort kostnadene bedre, sier rådmannen.

ronny.johnsen@dagsavisen.no