Jordmor Cathrine Trulsvik får stor respons i Drammen. Natt til lørdag tok hun imot et nyttårsbarn hjemme i nabolaget på Brandenga. FOTO: KATRINE STRØM

Lager eget jordmorhus

I Drammen deler 800 gravide på 1,8 jordmødre under svangerskapet. Gapet gjør at det private Jordmorteamet nå utvider virksomheten i nye lokaler.

Siden september har nyinnflyttet drammenser og jordmor Cathrine Trulsvik én dag i uka tilbudt privat svangerskapsomsorg her i byen og én dag i Slemmestad. Hennes medgründer i Jordmorteamet dekker Oslo og Bærums Verk, men nå er den private virksomheten i ferd med å velge Drammen som hovedbase. Med nye store lokaler i Scheitliegården i Tollbugata kan de betjene flere gravide fra ett sted, og her er etterspørselen spesielt stor, opplyser Trulsvik.

- Det har med kommunens dårlige tilbud å gjøre. Jeg så det fort da jeg startet opp her at jeg måtte ha et tilbud som var større, sier hun.

 

Mer sykeliggjøring

For mange ønsker en fast jordmor å gå til, både i rutinekontroll og for å få svar når de lurer på noe.

- Men når kommunen bare har 1,8 jordmorårsverk går deres tilbud i praksis bare til førstegangsfødende og de med ekstra utfordringer. Mange kvinner vet ikke hva de kan kreve, og sier i stedet ja vel og går til fastlegen. De kan ta unna for det medisinske, men har ikke den utvidede forståelsen vi har om svangerskap og fødselsplanlegging, sier Trulsvik.

I sitt nye hus skal teamet i tillegg til konsultasjoner ha kurs og temakvelder, og lokaler for «barselkaffe» der kvinner kan møtes sosialt. I november arrangerte Jordmorteamet en todagers nasjonal konferanse på Papirbredden om helheten i svangerskapsomsorg. Både nasjonalt og internasjonalt er tendensen flere keisersnitt og et mer instrumentelt syn.

- Det er to grøfter å gå i: mer sykeliggjøring, og på den andre siden at mer oversees i oppfølgingen. Flere får fødeangst, for samtidig som kvinnen googler vilt, forsvinner tilgjengeligheten til faglig kompetanse, sier Trulsvik. Hun svarer på en strøm av sms-er på dag- og kveldstid fra gravide med små og store bekymringer.

- Man ser for lite på helheten. I USA øker mødredødeligheten nå. I stedet for menneskelig kontakt og naturlig tid til å jobbe seg gjennom en fødsel, er fokuset rettet mer mot medisinering, sier hun. Selv om Norge er langt unna en slik situasjon, ser jordmødrene hvor viktig det er å veilede om hva som gir mer energi i svangerskapet, å normalisere bekymring og ta en samtale i stedet for ekstra blodprøver «for sikkerhets skyld». Med maks 15 minutter hos fastlegen begrenses dette.

- I retningslinjene står det helt spesifikt at kvinnen har rett til å velge å gå til fastlege eller jordmor. Den retten er tatt fra henne i Drammen, sier Trulsvik.

 

Les også: - Altfor dårlig

 

Kommunen positiv

Kommunaldirektør for oppvekst Jan Sivert Jøsendal er ikke redd for at 1,8 jordmorstillinger gir for liten valgfrihet.

- Gravide som henvender seg til helsestasjon med ønske om jordmortime, får tilbud om det. Mødrene følges opp i samarbeid med fastlege, sier Jøsendal. På kommunens nettsider står det imidlertid at gravide med spesielle behov prioriteres, og at andre får komme dersom det er plass. Helsestasjonene i Drammen og kommuner rundt sender allerede gravide videre til Jordmorteamet, forteller Trulsvik.

- Hva tenker du om at det private jordmortilbudet øker?

- Også tidligere var det et privat jordmortilbud tilknyttet gynekologisk klinikk, og Drammen kommune stiller seg positiv til det nye initiativet, sier Jan Sivert Jøsendal.

 

Les også kommentar

 

Gratis

Så langt er det private tilbudet gratis for kvinnen, fordi Jordmorteamets gründere teknisk er ansatt av en lege i Oslo som får refusjon for pasienter som registreres hos «jordmor for lege».

- Strengt tatt strekker vi reglementet, men vi er ikke redde for å snakke offentlig om det. Velger noen å ta tak i det er vi glade, for noe i systemet er riv ruskende galt, sier Trulsvik. Mens liggetid på barsel går ned velger flere å føde hjemme. Da Dagsavisen Fremtiden kom på besøk fredag ventet Trulsvik to barn i sitt eget nabolag. I fjor assisterte hun og kollega Bippi Trovik ved 33 planlagte hjemmefødsler.

Det nye årets første «hjemmebarn» tok Cathrine Trulsvik imot natt til lørdag.