Konst. rådmann Trond Julin var tidligere kommunaldirektør for økonomi og næring i Drammen kommune.

Kommunen fjerner setning om "lukkede nettverk" fra hjemmesiden

Det er Næringsforeningen som administrerer potten det lokale næringslivet og Drammen kommune hver spytter to millioner kroner inn i hvert år. Drammen kommune endrer nå teksten som åpent sier at NfD også administrerer "mer lukkede nettverk som Rotary, Frimurerlosjen og St. Olavs Klub".

På Drammen kommunes hjemmesider, under byvåpenet, står det beskrevet hvordan Drammen kommune forholder seg til Næringsforeningen i Drammensregionen.

Under tittelen "Nettverk" står det at "Næringsforeningen i Drammensregionen er med å administrere en rekke fag- og bransjerelaterte nettverk i kommunen, og i tillegg kommer nettverk som Byen Vår Drammen, Strømsgodset samt mer lukkede nettverk som Rotary, Frimurerlosjen og St. Olavs Klub".

Rådmann Trond Julin ber om å få sjekke om formuleringen virkelig står på hjemmesiden, når Dagsavisen Fremtiden kontakter ham mandag formiddag.

Minutter senere ringer han tilbake med beskjed om at avsnittet nå blir redigert.

- Dette er klønete formulert, og det rettes det opp i nå, sier Julin.

Han forklarer at det er ment å vise til Næringsvekst 2020, et prosjekt forankret i bystyret der kommunen betaler to millioner i året, og næringslivet to millioner i året, og der Næringsforeningen i Drammensregionen koordinerer arbeidet.
-   Kontaktutvalget i Drammen kommune, der gruppelederne og ordføreren sitter, er styringsgruppe for prosjektet, og får orientering om hvordan det jobbes innenfor de ulike bransenettverkene. Dette er åpent og kan leses om under Næringsvekst 2020, der det også fremgår  hvilke nettverk som er organisert, sier Julin.

Julin var ikke kjent med Hans Petter Tonums dobbeltrolle i Næringsforeningen og St. Olavs Klub, før Dagsavisen Fremtiden skrev om det torsdag.


Kan kommunen overlate administrasjon av nettverk til noen som samtidig administrerer nettverk lukket for ett kjønn og som har hemmelige vedtekter og medlemslister?
-    I utgangspunktet har vi forholdt oss til Næringsforeningen, og det er dem som må ordne opp når noe oppstår i organisasjonen.

LES OGSÅ: Næringsforeningens styreleder Larsen-Nyhus Haaning: - Har aldri hatt saker med kryssende interesser

Kan kommunen være bekjent av å fronte at den foreningen de overlater koordinasjonen til, samtidig administrerer nettverk lukket for ett kjønn, og der man har hemmelige vedtekter og medlemslister?
- Nå har dette kommet opp og det er naturlig å ta en ny vurdering av hvordan dette prosjektet administreres. Det er en annen person i Næringsforeningen som er prosjektleder for Næringsvekst 2020, det er ikke Hans Petter Tonum.

Men det er jo ikke bare formuleringen er klønete, når det viser seg at den stemmer?
- Det som stemmer er at vi har Næringsvekst 2020. Om man leser dette slik du gjør er det en uheldig formulering. Det det er ment å si er at Drammen kommune samarbeider med Nfd.

Vil kommunen som finansierende samarbeidspartner øve press for at en slik praktisering av nettverk som Nfd har hatt, opphører?
- I utgangspunktet forventer jeg at de ordner opp i dette. Næringsforeningen har en kobling der deres leder er med i en lukket klubb – og det ser for meg ut til at de vil ta tak i det.

I kontaktutvalger sitter gruppelederne og ordfører, og jeg antar det blir et naturlig spørsmål politisk om det oppstår koblinger her man vil ha avklart.

Men vil du som rådmann øve press?
- Vi har historisk samarbeidet med Nfd om store prosjekter som omdømmeprosjektet, og modellen har vært fornuftig og god. Samarbeid mellom kommunen og næringslivet er utrolig viktig. Men de må selvsagt ha tillit.

- Er det mulig?

JAn M. Moberg la en skjermdump av formuleringen ut på sin facebookside søndag, med følgende kommentar:

- Er det virkelig Næringsforeningen i Drammensregionen som administrerer disse "mer lukkede" nettverkene? Er det i det hele tatt mulig? Og her med kommunens byvåpen på siden?
Disse båndene må åpenbart brytes. Og det må (som et minimum) skapes avstand fra Næringsforeningen - og ikke minst fra Drammen kommune - til de nettverkene som ikke vil inkludere kvinner. Hallo. Det er 2018, for pokker.

 

Saken er oppdatert.