I historiske kvinners fotspor

Drammenshistorien er full av kvinnelige pionerer innen politikk, kunst og på en rekke fagfelt. Liv Evju har samlet «deres» gater og hus i en ny og kvinnehistorisk byvandring.

– Det er ikke en vanlig og virkelig byvandring, men en brosjyre, et kart om du vil, som viser mange av de sentrale og viktige kvinnene i historien, hvor de bodde eller hadde sitt virke, forklarer Liv Evju som er forfatter av utgivelsen «Kvinnehistorisk byvandring i Drammen» som Drammen Kvinnesaksforening står bak, med støtte fra Einar Juels legat.

Så til Bergen

– Hvordan fikk du ideen til denne brosjyren?

– Jeg ble inspirert av Bergen Kvinnesaksforening som ga ut en liten bok om samme tema, og så tenkte jeg at en brosjyre må vi vel kunne få til i Drammen.

Liv Evju er for mange drammensere godt kjent, med et pågangsmot og en entusiasme som ikke lar seg stoppe om det er noe interessant som hun kan dele med andre. Denne gangen er det i regi av Drammen Kvinnesaksforening, hvor hun er nestleder. I tillegg er hun styreleder i Pensjonistuniversitetet Drammen, medlem av redaksjonen i Rundtom Drammen, kasserer i Drammen Guideforening og sekretær i Musikkens Venner Drammen.

Kvinnekrefter

– Det er mange flere foregangskvinner i Drammen enn dem jeg skriver om her, men jeg har konsentrert meg om de historiske kvinnene og deres tilknytning til de forskjellige stedene i byen, redegjør Liv Evju.

Som kilder til heftet har hun brukt Per Otto Borgens byleksikon og seg selv, både i kraft av egen kunnskap og registeret i Rundtom Drammen, som hun utarbeidet for en stund siden.

– Men broren min (komponist og musiker Helge Evju, red.anm.) ble litt sint på meg fordi jeg har utelatt Eva Gustavson, en berømt operasanger som i noen år bodde på Øren gård – jeg visste ikke om det.

Men Liv Evju har med mange andre viktige sangere i sin utgivelse: Gunvor Mjelva, Eva Prytz, Vessa Hanssen og Anne-Lise Berntsen, som alle startet sin karriere ved Drammens Teater, og merket som nummer tre på byvandringskartet.

Drammen Rådhus er på kartet merket med kvinner i politikken, som Othilie Bie (1864–1927) og Trine Dietrichs (1853–1932) – som i 1902 ble de de to første kvinnelige representantene i bystyret.

Branner og legater

To av stedene Liv Evju skriver om i brosjyren, fester det seg ikke noe bilde eller et spesielt kvinnenavn ved. Men de er likevel viktige i et kvinnehistorisk perspektiv. Det første stoppet er ved minnesteinen i Drammen Park, der bybrannen startet i 1866. En tjenestejente sto og strøk i bryggerhuset og gnister fra pipa tok fyr i naboens høyloft. Som vi vet ble 5000 mennesker husville i brannen, og den stakkars tjenestejenta trodde i hele sitt liv at alt var hennes skyld.

En annen markering uten navn, er Thunes Legat på Gamle kirkeplass. Smedmester P.A. Thune (1814–1879) opprettet et legat som skulle brukes til boliger for håndverkerenker og deres ugifte døtre.

I Nedre Storgate 20, nylig omstridt i forbindelse med boligbygging, holdt Wulfsberg og Bordoes Pikeskole til.

– Jeg fant ingen bilder av Henriette Wulfsberg (1843-1906), så jeg tok selv et foto av bronsjerelieffetet som portretterer henne på graven.

Liv Evju synes kvinnen i sagnet om St. Hallvard, som står i stein på Bragernes Torg, kanskje er en av de mest spesielle. Hallvard forsøkte å redde kvinnen, hvor han selv døde.

– Uten denne kvinnen hadde han jo ikke blitt helgen.

Brosjyren ligger tilgjengelig på turistinformasjonen i rådhuset, og i vestibylen ved byens hoteller.