Helgheim krever å få vite landbakgrunnen til voldtektsdømte

Jon Helgheim (Frp) vil vite landbakgrunnen til personer som er dømt for voldtekter og overfallsvoldtekter. Det sliter justisministeren fra hans eget parti med å svare på.

«Kan justisministeren legge fram tall som viser landbakgrunn for dømte i voldtektssaker?» skriver stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) fra Drammen i et spørsmål til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Les også: – Målet var å ta oss og å knytte oss opp mot høyreekstreme

Kan ikke svare

«Det er per i dag ikke mulig å fremskaffe tall som viser landbakgrunn for dømte i voldtektssaker,» svarer justisministeren på dette, men legger til følgende:

«Når det gjelder anmeldte og landbakgrunn så viser tall fra Politidirektoratet for 2017 at i 68 prosent av sakene hadde den anmeldte norsk landbakgrunn. I 12 prosent av sakene hadde den anmeldte landbakgrunn fra Asia. I alt 9 prosent av de anmeldte hadde landbakgrunn fra Afrika og 8 prosent hadde europeisk landbakgrunn. I 3 prosent av sakene hadde den anmeldte annen landbakgrunn.»

Helgheim gir seg ikke, og sender inn et nytt spørsmål:

«Kan justisministeren redegjøre for tall som viser landbakgrunn for anmeldte og straffedømte i overfallsvoldtekter?».

Her har det foreløpig ikke kommet noe svar.

Les også: Frp-topp: – Det er biologiske forskjeller som gjør at kvinner vil jobbe mindre enn menn

– Konsekvenser av innvandring

– Hvorfor er du interessert i å vite landbakgrunnen til personer som er dømt for voldtekt?

– Vi er hele tida interessert i å skaffe oss et helhetsbilde av konsekvensene av innvandring. Når man skal vite hvor stor grad av innvandring vi bør ha til Norge, må vi vite konsekvensene, svarer Helgheim.

I statistikken han etterspør, vil personer som har innvandret til Norge eller som har foreldre som har innvandret til Norge være klassifisert som personer med annen landbakgrunn en norsk.

– Det er en stor overrepresentasjon av utlendinger som blir anmeldt for voldtekter. Det er bekymringsfullt at det skjer. SVT undersøkte dette i Sverige, og fant en stor overrepresentasjon blant dem som sto bak voldtektene, sier Helgheim.

Les også: – Surrealistisk at et utsagn jeg kom med kunne endt i regjeringskrise

– Urovekkende tall

– Det er en god del veldig urovekkende tall. Man ser blant annet at det er tre ganger høyere forekomst av voldskriminalitet blant dem med fluktbakgrunn. Slik kan vi ikke ha det, sier Helgheim.

Han mener lavere innvandring vil ha større effekt enn noe annet tiltak.

– Det er langt på vei løsningen, hevder han.

– Men nå er det jo slik at kriminaliteten har blitt lavere i Norge de siste par tiårene, selv om det har vært høy innvandring i samme periode...

– Ja, og det er veldig bra, men kriminaliteten bør enda mer ned. Det er ikke akseptabelt at enkelte grupper ligger langt høyere på kriminalitetsstatistikken enn andre, svarer han.

Les også: Ville stemt på Jimmie Åkesson