En romjulstur fra Åskollen

Etter mange dager med kos og innehygge kan en urban rusletur i vakkert vintervær være det som setter prikken over i-en.

Av Kjell Buene

Årets siste turtips starter med en busstur på linje 4 mot Kniveåsen langs den nyrestaurerte Nordbyveien til den holdeplassen som heter Åskollen. Bussen kjører to ganger hver time på hverdager, men bare en gang i timen på søndager. Gå først 50 meter tilbake langs Nordbyveien før du tar til venstre opp Olaf Mørchs vei 200 meter og så til venstre en gang til opp Pedros vei.

Pedro var kallenavnet til den fargerike Peter Alexis Bensen Lundh, som var sogneprest i Tangen mellom 1921 og 1984.

Gå gjennom veibommen ved skiltet «Nordbykollrunden» og fortsett rett fram til det første veikrysset. Her tar du til venstre langs trimløypa som runder sørsiden av Nordbykollen før den svinger nordover i lia langs østsiden av Kobbervikdalen. På andre siden av dalen ser du over til hoppbakken i Gjerpenkollen og blokkene på Fjell. Den beste utsikten har du fra Korpeberget.

Like etterpå passerer du et treskilt med påskriften «Fruestien». Det er en sti, som ble anlagt i 1870- årene, for at husfruen på Kobbervik gård, Christiane Lovise Arbo, lettere kunne ta seg opp i åsen. I dag er den dessverre ganske gjengrodd, så jeg anbefaler at du fortsetter videre, og tar til venstre der trimløypa deler seg til veien ender nede på ballsletta på Ulvekula.

Her lå det opprinnelig en husmannsplass under Kobbervik gård. Forbi lekeplassen og til høyre ned den lille gangveien ved parkeringsplassen passerer du den gamle scenen, og tar ned til venstre i Gamle Kongevei. Dette er traseen til den første landeveien mellom kjøpstedene Strømsø og Tunsberg. Kongevei var den vanlige betegnelsen på alle de eldste norske kjøreveiene som ble anlagt i siste halvdel av 1600- tallet.

Etter 500 meter omtrent midt i bakken, hvor du kan nyte utsikten mot Drammen og Lierdalen (se bildet), tar du til høyre ned Kirkebakken til Tangen kirke. Den nåværende og nyrestaurerte kirken ble innviet i 1854. Den erstattet den gamle Gjenløserens kirke fra 1696, som var så skadet av råte at den måtte rives.

Ved kirken tar du til venstre ned Feierbakken. Den har fått sitt navn etter en feier som bodde i Kirkebakken 18. Gå ned trappene til Havnegata og fortsett langs gangveien til du krysser gata ved den lille parken på andre siden av gata ved Rundtom.

Parken ligger på en fylling, der man tidligere måtte gå rundt om Kobberviken når de skulle hjem fra havna til boligene sine på Tangen, hvor det nesten bare bodde sjøfolk på 1700- tallet. Fortsett på gang- og sykkelveien gjennom havneområdet til Strømsø torg. På veien passerer den monumentale Tollboden fra 1877, som da den ble bygget, lå på en øy i elva kalt Ankerøen.

Lengde: 7 km. Høydeforskjell: 90 m.