Guro måtte gå ned i stilling – orket ikke jobbe fullt

Nye tall viser at det lyses ut flere hele sykepleierstillinger, men for sykepleier Guro Dølen ble full stilling for tungt. Arbeidsbelastningen for sykepleiere i dag er for stor, mener hun.

Av Kenneth Lia Solberg og Sofie Prestegård

Guro Dølen var ferdig utdannet sykepleier sommeren 2016 og jobber i dag ved Drammen sykehus. Hun forteller at hun jobbet i en 100 prosent stilling i åtte måneder før hun gikk på en smell og måtte sykmelde seg.

– Arbeidsbelastningen ble for stor, og i tillegg fikk jeg et virus. Jeg brukte et halvt år på å komme meg tilbake i 80 prosent fast stilling, sier hun.

Dagsavisen treffer Dølen ved den litt slitne kantina hvor fargene kan minne om en typisk engelsk pub i den store, grå murklossen som heter Drammen sykehus.

Dølen forteller at hun ikke er den eneste som føler seg tvunget til å gå ned i stillingsbrøk fordi full stilling er for krevende.

– Jeg kjenner flere som er i en lignende situasjon, sier hun.

Saken fortsetter under grafikken

 

Les også:Én av tre kvinner jobber deltid – de fleste har ikke småbarn

Forsiktig bedring

Nær 37 prosent av alle sysselsatte kvinner jobbet deltid i fjor, mens 14 prosent av alle menn gjorde det samme, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. De fleste kvinnene som velger deltid gjør det av eget ønske, mens noen havner ufrivillig i en deltidsstillingen fordi det ikke er ledige hele stillinger. Men nå viser nye tall at noen piler begynner å peke i riktig retning. Hver måned får Norsk Sykepleierforbund (NSF) en oversikt over hvor stor andel av de utlyste sykepleierstillingene på Nav, er 100-prosentstillinger.

En gjennomgang Dagsavisen har gjort av tallene to år tilbake i tid, viser en trend hvor flere av stillingene som lyses ut er hele.

Mens det i februar 2017 var 49 prosent hele stillinger, var det 59 prosent hele stillinger i februar i år.

En gledelig fremgang, mener NSF-leder Eli Gunnhild By.

– Men vi har fortsatt en stor jobb å gjøre, understreker hun.

Les også:Kraftig økning i antallet mødre som jobber heltid

Taper 6.000 i måneden

Guro Dølen på Drammen sykehus mener NSF har en jobb og gjøre når det gjelder å også adressere alle dem som har mulighet til å få fulltidsjobb, men som velger å jobbe mindre på grunn av arbeidsbelastningen.

– NSF er opptatt av ufrivillig deltid og at folk ikke får full stilling. Jeg synes det er et stort problem at mange velger å stå i mindre stilling, sier hun.

Å ikke kunne jobbe fullt har selvsagt også betydning for økonomien hennes.

– Det er ganske stor forskjell på 100 prosent stilling og 80 prosent stilling. Jeg taper 5.000-6.000 kroner i måneden, konstaterer hun.

Likevel har hun ikke lyst til å bytte jobb. Hun brenner for sykepleieryrket, og vil fortsette som sykepleier så lenge hun kan.

Mange i hennes posisjon gir seg tidlig.

Les også:Ikke alltid mer uthvilt av deltid

Slutter tidlig

For helsesektoren som helhet er det en «alarmerende lav avgangsalder» forteller By.

– Gjennomsnittlig pensjonsalder er nå 57 år. Det har vi ikke råd til. En så lav avgangsalder er ikke bærekraftig, sier hun.

– Men kan det tenkes at en lavere stillingsprosent gjør at arbeidstaker kan stå lenger i arbeid?

– Det blir å skyve ansvaret over på hver enkelt kvinne. Det er arbeidsgivers ansvar at arbeidsforholdene er slik at de ansatte kan stå hele yrkeslivet ut i hel stilling, mener NSF-lederen.

Les også:Norge på deltidstoppen i Europa

– Føles håpløst

Dølen mener grunnbemanningen ved Drammen sykehus er for lav, og at det dermed legges for mye ansvar på hver enkelt sykepleier – som igjen fører til at de må ta på seg oppgaver som er utenfor stillingsinstruksen.

– Vi får stadig flere ansvarsområder og arbeidsoppgaver tredd nedover hodet. Mange må gå doble vakter, sier hun.

Hun sier at arbeidsbelastningen også fører til flere sykmeldinger.

– Det føles litt håpløst. Slik helseforetakene er styrt kan man skrive avvik, men jeg føler at man ikke når fram, konstaterer hun, og legger til at dette dreier seg om et nasjonalt problem, snarere enn et problem som begrenser seg til Drammen sykehus.

Les også:Med heltid på menyen

Krever klare måltall

På spørsmål om det er noe nasjonalt som kan gjøres for å øke heltidsandelen, peker Bye på politikerne.

– Helseministeren burde sette som krav til helseforetaket at de må øke andelen ansatte med hele stillinger. Her trengs det klare måltall og forventninger til sykehusene, sier NSF-lederen.

– Hvorfor er det så viktig at flere jobber heltid?

– Det er viktig for pasientsikkerheten. Når pasientene har færre mennesker å forholde seg til senker vi risikoen for at feil oppstår. Det er bedre for arbeidstaker som får en lønn å leve av, bedre mulighet til å ta opp boliglån og bedre pensjonsrettigheter. Arbeidsgiver får færre ansatte og med det en lettere jobb med å lede. Ikke minst er det viktig i et likestillingsperspektiv. Vi vet at kvinner jobber mer deltid, og taper økonomisk på det, sier hun.