Jobben som sykepleier på nyfødtintensiven på Rikshospitalet krever hundre prosent oppmerksomhet fra sykepleier Lena Østberg (t.v.) og kollega Charlotte Hvalby. Syke nyfødte er en sårbar gruppe.

Ikke alltid mer uthvilt av deltid

Deltidsarbeid gjør ikke nødvendigvis hverdagen mindre slitsom. Deltids-sykepleiere opplever dagene like travle og stressende som de som jobber fulltid.

Vil du ha det enklere på hjemmebane, bør du tenke deg om to ganger før du går ned i stillingsprosent. Mange sykepleiere velger deltid ut ifra en begrunnelse om at de ønsker mer tid sammen med familien, men opplever at gevinsten uteblir når de går over fra heltid til deltid, viser det seg.

 

Overraskende

Bente Abrahamsen er seniorforsker ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har undersøkt forholdet mellom jobb og familieliv hos kvinnelige sykepleiere som er i et parforhold og/eller har barn. Resultatene viser at færre arbeidstimer ikke nødvendigvis gjør det enklere å kombinere jobb og familieliv. Sykepleiere i deltidsstillinger oppgir nemlig like stor eller større grad av konflikt mellom jobb og familie som sykepleiere i heltidsstillinger.

- Dette er et litt overraskende funn, sier Kari Anne Holte, medforfatter av studien, til Dagsavisen.

- Det er jo ofte sånn at man velger deltid fordi man ønsker mer tid med familien. Vi hadde nok forventet at de som jobbet heltid, opplevde større konflikt mellom arbeid og familieliv enn de som jobber deltid, fortsetter hun.

Holte tror det kan være flere grunner til det overraskende funnet. Hun oppgir en uforutsigbar arbeidshverdag som én av hovedgrunnene.

- Mange av dem som jobber deltid, tar ekstravakter i tillegg. Det gir mindre forutsigbarhet, spesielt når man jobber turnus, og mange av vaktene er kvelds- og nattarbeid. Da kan det bli vanskelig å for eksempel finne barnepass på kort varsel, sier hun.

 

Heltid + småbarn = umulig

Lena Østberg (30) er sykepleier på nyfødtintensiven ved Rikshospitalet i Oslo. Med ei lita jente på 14 måneder, har hun valgt å redusere stillingen fra 100 til drøye 60 prosent. Selv opplever hun full stilling som uforenlig med småbarnslivet, og mener deltid gir familien en reell slakk.

- Den ordinære turnusen vår innebærer vakter på dag, kveld, natt og helg, og åpner ikke for kortere arbeidsdager. Pasientene våre har store behov døgnet rundt. Jobben er veldig givende, men også svært krevende. Skulle det latt seg gjøre for meg å jobbe fullt, hadde jeg vært helt avhengig av en mann som kunne stille opp hele tida, forteller Østberg.

Hun tror mange sykepleiere som jobber ufrivillig deltid påtar seg flere ubekvemme vakter for å kompensere lønnsmessig for full stilling, og dermed ender opp med stor arbeidsbelastning.

- For egen del har det vært et valg at jeg nå bare jobber kveld og helg. Jeg føler det mindre slitsomt enn full jobb, og er veldig fornøyd, sier Lena Østberg.

 

Vanskelig kombinasjon

Undersøkelsen viser også at fire av fem deltidsarbeidende har ubekvem arbeidstid, og jobber på tidspunkter hvor barnehage og skole kan være stengt.

- For mange vil det være vanskelig å følge opp barna på fritidsaktiviteter, og få vært sammen med familien på tidspunkter da de fleste andre har fri, sier seniorforsker Bente Abrahamsen til forskning.no.

I tillegg spiller familiesituasjonen en viktig rolle, mener hun:

- Deltidsarbeidende har ofte flere og yngre barn, og dermed en mer krevende familiesituasjon. En tung turnus er vanskelig å kombinere med et krevende familieliv, slår hun fast.

Det kan sykepleier og trebarnsmamma Charlotte Hvalby (34) bekrefte. Med tre barn på henholdsvis tre, seks og åtte år, måtte hun stikke fingeren i jorda.

 

Barna viktigst

- Jeg hadde ikke vært menneske om jeg skulle jobbet fullt. Det ville rett og slett blitt for tøft stadig å skulle snu døgnet, ha overskudd til barna og samtidig holde hodet over vannet med alt som må gjøres i et hus, sier Hvalby.

I dag jobber hun 80 prosent. Mens to av barna var små jobbet hun halv stilling.

- Det har vært viktig for oss at ungene ikke måtte dras opp grytidlig om morgenen og være i barnehagen helt til stengetid, sier Hvalby, som ser for seg at hun vil trenge fleksibiliteten redusert stilling gir en god stund framover.

- Betyr likestilling og pensjonsrettigheter noe for dere i dette bildet?

- Det er ikke avgjørende. Det handler om å finne gode løsninger for familien som helhet, mener de to sykepleierne.

 

Øker forventningene til innsats i hjemmet

Nestleder i Sykepleierforbundet, Solveig Kopperstad Bratseth, er ikke overrasket over funnene i undersøkelsen.


- Mange velger deltid som en mestringsstrategi. De kutter ned på arbeidstida, fordi det er hektisk på vakt. Men mange av dem som velger den løsningen, har også familie. Og det er ingen overraskelse at det å kombinere jobb og familie, kan være slitsomt, sier hun.

Hun tror i tillegg at mer fritid fører til økte forventninger rundt hva du kan få til hjemme.

- Uten at det er forskningsbasert, tenker jeg at dersom du går deltid, vil du kreve like mye av deg selv når du er på jobb som hvis du jobber heltid. Samtidig får du kanskje større forventninger til deg selv på hjemmebane, sier Bratseth.

Sykepleierforbundet har lenge jobbet med å få flere heltidsstillinger for sykepleierne de organiserer. Bratseth peker på flere forhold som kan gjøre deltidsstillinger strevsomme: De fleste som går deltid, jobber mye mer enn stillingsprosenten tilsier. Dagene blir mer uforutsigbare, og man får flere vakter i strekk enn hvis man hadde hatt en forutsigbar turnus.

- Det er ikke mange andre arbeidsgivere som har folk på gratis standby. Ofte kan arbeidsgiver bare ringe folk hjemme, og de vil stille opp fordi de ønsker å jobbe mer. Det skaper en uforutsigbar arbeidshverdag, som også er slitsom, sier Bratseth, og legger til at hun mener bemanningen i helsesektoren generelt er for lav.

- I alle andre sektorer, bemanner man i forhold til gjennomsnittlig fravær. Man tar høyde for at folk er syke og kan være borte fra jobb. I helsesektoren, hvor fraværet er på ti prosent, har man en bemanningsplan som tilsvarer at alle på jobb hver dag. Når så ti prosent er borte, er man nødt til å hente inn de sykepleierne som har deltidsstillinger, sier Bratseth.