Følger Oslo - strammer inn fra mandag

Oslo og Bergen har innført strenge koronatiltak. Mandag vil politikerne vedta nesten likelydende forslag i Drammen - det vil innebære forbud mot arrangementer utenfor private hjem, stenging av svømmehaller og breddeidretten for voksne, blant annet.

Oslo la fram svært strenge koronatiltak fredag, som i praksis betyr en nedstenging av byen. Blant annet stenges kranene helt.

Helseminister Bent Høie har bedt kommunene rundt Oslo og andre kommuner med høyt smittetrykk om å følge etter. Trolig vil også Drammen stramme inn - noe politikerne diskuterer fredag ettermiddag, i et møte som begynte kl. 15. Du kan se det som trolig blir tiltakene nederst i saken.

 – Dette er tiltak som griper tungt inn i livene til folk, og det tar jeg veldig på alvor, sa ordfører Monica Myrvold Berg da møtet åpnet. Hun mener likevel at strengere tiltak er nødvendig med tanke på smittesituasjonen.

Berg var i møte med helseministeren og andre kommuner i osloregionen torsdag. Statsrådens klare beskjed var at tiltakene må samkjøres, og at det forventes at kommunene rundt Oslo iverksetter Oslos tiltak. Samtidig fikk ordføreren klar beskjed om at møte om de nye tiltakene ikke kan vente til neste uke, slik planen opprinnelig var.

Frps Ulf Erik Knudsen var sterkt kritisk til denne marsjordren fra helseministeren.

 – I realiteten er det ikke nå ordføreren som er ordfører i Drammen, men Raymond Johansen i Oslo, sa Knudsen - som mente det burde gå an å vente til neste uke før man diskuterer nye tiltak.

Flere av politikerne stilte spørsmål ved konkrete tiltak ved enkelttiltak, som å stenge ned svømmehaller. Men smittevenrådsleder Madli Indseths svar var tydelig:

 –  Når man bremser opp raskt vil man velge å bruke brede tiltak som gjør at kontakten mellom folk reduseres kraftig. Sånn at situasjoner der man kan ha smitteoverføring begrenses betraktelig. Det er ikke smitte i vannet man er redd for, men at folk samles, som de gjør i for eksempel svømmehaller.

Flere politikere, som Simon Nordanger, var tydelige på at de ikke så grunn til å justere tiltakene, og at poenget med tiltakene er å forhindre at folk møtes og smitte kan spres. Også Ap og Høyre varslet at de ville støtte tiltakene, og dermed går de gjennom mandag.

Rådmann Elisabeth Enger varslet at det vil komme noen unntak, for eksempel for svømmeundervisning og vannidrett for barn i svømmehallene.

Vedtas mandag

Tiltakene skal ikke vedtas før mandag for å få laget en endelig forskrift politikerne skal ta stilling til.Selv om politikerne hadde spørsmål til detaljene, virket politikerne enige om at det må sterkere lut til. 

 – Det er skikkelig vondt å tenke på konsekvensene dette vil få, men vi må gjøre alt for å begrense smitten. Det er ikke i denne debatten vi skal markere oss og score politiske poeng. Nå må vi stå sammen, sa Høyres Kristin Surlien. Hun anbefalte samtidig at kommunen bør vurdere noen avbøtende tiltak for å gjøre hverdagen litt lettere for folk i denne perioden.

Frps Knudsen var også en av få som var kritisk til flere av tiltakene, selv om de varslet at de ville støtte flere.

Knudsen mente tiltakene burde målrettes mer inn mot grupper der det er økt smitte - for eksempel visse innvandrermiljøer - hvis det er slik at disse gruppene er overrepresentert. Han spurte flere ganger om dette i møtet, men fikk til svar at rådmannen ikke hadde informasjon på detaljnivå om hvem som er smittet.

6. november ble det kjent at det siste døgnet er 60 nye smittede i Drammen, det høyeste tallet noensinne. Fredag kom Erna Solberg med en alvorstale til drammenserne via Drammens Tidende.

Skolene kan bli røde

Viken fylkeskommune varslet denne uka at de videregående skolene vil gå i rød beredskap, og at det vil være hjemmeundervisning fra neste uke.

Det vurderes også om Drammen skal gjøre ungdomsskolene og kanskje barneskolene røde, ifølge smittevernsrådleder Madli Indseth. Hun ba skolene forberede seg på dette.

Rød beredskap på ungdomsskolene er i høyeste grad relevant i Drammen også. Skolene bør forberede seg på å gå til rødt hvis det blir nødvendig.

Sps Simon Nordanger påpekte at flere elever og ansatte ved kommunens skoler er smittet, og mange av skolens ansatte er bekymret. Han lurte på hvorfor man ikke har gjort skolene røde allerede. 

Rødt beredskapsnivå kan bety hjemmeskole, i det minste betyr det oppdeling i mindre grupper. Smittevernslederen sa at smittetallene på skolene må tas på alvor:

– Vi opplever en stadig økt erkjennelse av at det kan foregå smitte på skolen, særlig på ungdomsskoler og videregående skoler. For ungdom er mønsteret mer som hos voksne, selv om det er få eksempler på at smitten faktisk har skjedd på skolen.

Her er tiltakene

Dette er de nye koronatiltakene Drammen skal vedta, tilsvarende Oslo sine. Tiltakene er også anbefalt av smittevernrådet i Drammen:

* Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys. Den eneste sosiale aktiviteten innendørs som er tillatt i Oslo er samlinger i private hjem. På slike samlinger kan man være inntil ti personer dersom smittevernreglene overholdes. Brylluper, konfirmasjoner og andre familiesammenhenger der man er over ti personer, er ikke tillatt i den kommende perioden.

* Alle fritidsaktiviteter for voksne stanses.

* Alle treningssentre, svømmehaller, kinoer, teatre og andre steder der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges. Biblioteker får imidlertid holde åpent.

* Det blir full skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.

* Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene

* Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på cuper og turneringer, heller ikke utenbys.

* Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten.

* Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold

* Begravelser og bisettelser er fortsatt tillatt.

Tiltakene i Oslo vil gjelde fra midnatt mandag og vare i tre uker.

Stanser breddeidretten

Etter alt å dømme vil de nye tiltakene bety at Drammen innfører anbefalingene Bent Høie kom med tidligere denne uka:

• Stans i breddeidrett for voksne, og vurdere om det er behov for å stanse eller begrense breddeidrett for barn og unge under 20 år. 

• Innføre rødt nivå på videregående skoler, ha beredskap for å kunne innføre rødt nivå på ungdomsskoler

• Øke avstandsanbefaling til 2 meter, for eksempel i visse situasjoner innendørs der risiko for smitte er antatt høyere ved økt pustearbeid (trening og sang) og økt dråpeproduksjon  

• Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, museer, biblioteker, bingohaller, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs

• Bruk av munnbind for sjåfør og passasjerer i taxi 

• Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld

• Begrense ytterligere deltakelse på arrangementer og sosiale sammenkomster sammenliknet med de nasjonale grensene