Debatt om Haukåsbanen, en gondol mellom Marienlyst og Konnerud

Boost for byutviklingen eller luftslott?

Over 50 mennesker hadde funnet veien til innspillingen av podkasten «Teknisk sett», som torsdag morgen var lagt til Rekord Bar i Drammen, med ansvarlige redaktør og adm. dir i Teknisk Ukeblad Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot som verter.

De tar jevnlig for seg teknologiske trender og nyvinninger, og hadde fattet interesse for Haukåsbanen i Drammen. Dermed fikk initiativtaker og Strømskog Eiendom-eier Joachim B. Hansen ta for seg detaljene i gondolprosjektet som et lag av investorer står klare til å realisere, dersom det er politisk vilje til det i Drammen.
– Vi tror dette kan gi Drammen et ekstra boost og skape noe helt nytt i regionen som vil sette byen på kartet i mange sammenhenger, sa Joachim B. Hansen og viste til bystrategiene som allerede er vedtatt med de fengende slagordene Byvekst med kvalitet og Større, smartere, sunnere.

Det var i februar i år at Hansen som talsperson for en gruppe investorer presenterte de nye planene for en idé som har vært luftet flere ganger, nemlig gondolbane i Strømsåsen.

– Urbane gondolbaner er i ferd med å få fotfeste. Ideen er lagt opp slik at både de som er gode til å gå og de som ikke er så gode til å gå kan bruke det som et kollektivt framkomstmiddel, forklarte han, og beskrev det som en miljøvennlig måte å komme seg fra Konnerud for de 10–11.000 innbyggerne som bor der allerede i dag.

Det er ingen hemmelighet at målet på sikt er å utvikle både noe av Strømskogs egne eiendommer, og arealer som samarbeidspartnerne, Torstein Tvenges Fram Eiendom og Selvaag AS, kontrollerer på Konnerud, en bydel med strenge restriksjoner på utbygging fram til en forbedret atkomst enn dagens Konnerudgate er på plass. Prisen er anslått til 600 millioner kroner, og blir det anledning til å bygge boliger vil investorene være klare til å skyte inn dette. Målet er å få til en reguleringsplan i løpet av året.

– 16. mai er innspillsfrist til reguleringsplan for Konnerud. I løpet av året vil det sendes en reguleringssøknad, sa Hansen.

Vil gå over 12-15 hus

På Valmots spørsmål om hvilke andre alternativer gruppa har sett på, med forslag til både bybane og monorail, bekreftet Hansen at det var vurdert. Men sett i lys av pris, energiforbruk og kapasitet er en gondolløsning overlegen, framholdt han.

Via utsiktspunktet Haukåstoppen på 1.700 meter er planen å strekke 3,5 kilometer kabel med minuttsatskilte vogner som skal frakte folk fra Marienlyst til Konnerud og tilbake.
– Det høres veldig langt ut?, spurte Moberg.
– Nei, det er egentlig en klassisk lengde for denne type baner, svarte Hansen.

Teknologien gondolleverandøren Leitner er blant verdens ledende på, stammer fra 1800-tallet, og Valmot var nysgjerrig på teknikken som aksellererer og bremser banen ved av- og påstigning. Med mulighet for avstigning til et alpinsenter og konferansesenter i midten, er Haukåsbanen tenkt å drives med to motorsystemer og mellom seks store master. Den første vil i så fall bli reist på Marienlyst, og den neste 950 meter lenger inn mot åsen minst 30 meter over bebyggelse, forklarte Hansen.

Mellom 12-15 hus kan få gondoltrafikken over seg, svarte Hansen på spørsmål fra Moberg. Likevel mener han det vil bli langt mindre berøring enn en landlagt banerute, siden de har høyden å spille på.
– Loven sier at banen må gå minst 15 meter over brennbart materiale, og vi har lagt den på 30, sa han.

Nye Konnerud kirke er tenkt som område for stasjonen i andre enden.

Energigjerrig

Energiforbruket interesserte også teknologene. Ifølge planen vil 4.000 mennesker kunne transporteres i timen med svært lavt energiforbruk på de to motorene – som i Drammen kan drives med grønn energi.

Hva med varme om bord, spurte Moberg Hansen, og tenkte på vinterpassasjerene.
– Er det dieseloppvarming?, spurte han og høstet latter.
– Nei, vi ser på solcelle og batteri, det er ikke helt ferdig. Men det er ikke så varmt i Alpene heller om vinteren, repliserte Hansen.

Med en driftstid 17-18 timer per døgn, kan service og vedlikehold gjøres i timene utenom. Banen kan sysselsette minst 10-12 personer gjennom direkte ansettelser, men ringvirkningen kan bli større, anslo Hansen.
Hva er backupen når det blir stoppunkter, som det bestandig blir?, spurte Dankert Freilem i publikum.
Her satte Hansen sin lit til produsenten, som er blant verdens største og ifølge ham den beste leverandøren.
– Det er et stabilt system, men man må ha et godt alternativ, som buss, i bakhånd, erkjente Hansen. 
Billettsystemet skal etter planen henge sammen med andre kollektivselskaper, og det har vært et innledende møte med Brakar, opplyste Hansen.

I Oslo har imidlertid kollektivselskapet Ruter ikke vært interessert i et samarbeid med gondolbanen som utredes der.

MDG avventer

Lokalpolitikerne Kjell Arne Hermansen (H), Sølvi Brandt Bestvold (Ap) og Herman Ekle Lund (MDG) satt i panelet.

Vil dette gjøre den vanskelige Konnerudnedføringen overflødig, spurte ordstyrer Kristin Monstad (DT) Høyrepolitiker Hermansen, som selv bor på Konnerud og også er en av de ti Høyre-politikerne som har erklært at han ikke vil støtte Buskerudbypakke 2.
– Så enkelt er det ikke, og bomdebatten er en annen debatt. Men vi vil vurdere dette seriøst når det kommer, sa Hermansen og trakk inn ordningen med offentlig-privat finansiert utbygging som interessant.
Ifølge mobilitetsrapporten MultiConsult har utredet for utbyggerne, kan Konnerud tiltrekke seg barnefamilier fra hele regionen dersom eiendommene blir bygget ut.

–  Potensialet er på 18.000 innbyggere på et fremtidig Konnerud, sa Hansen.

Hvordan påvirker vendingen i Buskerudby-samarbeidet disse planene, spurte Monstad Hansen.
–  Vi har jobbet med gondolprosjektet siden 2013, og tror det skal fungere fint i sammenheng med resten, enten det blir den ene eller den andre løsningen. Gjennom Konnerudgata i dag går det 11.000 kjøretøy i døgnet, så gjør man det riktig kan dette være et kraftfullt grep, sa Hansen og nevnte selvkjørende buss og lånebil/bilpool som gode sidetiltak å se nærmere på.

MDGs Herman Ekle Lund hyller kreativiteten i prosjektet, og kaller seg positivt avventende til om det virkelig kan redusere behovet for privatbil til og fra Konnerud.
– Hovedankepunktet slik vi ser det er at vi ikke ønsker noen storstilt utbygging på Konnerud, men heller vil fortette i sentrum, sa Lund. Om utbyggingen begrenses, vanskeliggjør det finansieringen utbyggerne har skissert, og i såfall må kanskje kommunen inn med midler, mente MDG-politikeren, ikke avvisende.

– I motsetning til hva folk tror er ikke MDG imot alt som er gøy, sa Lund til latter fra salen.

Sølvi Brandt Bestvold (Ap) var også i utgangspunktet positiv, og pekte på at hennes parti ikke deler MDGs skepsis til å fortette flere steder i byen enn i sentrum.

– Et luftslott

De mest kritiske røstene kom fra publikum. Kjell Nilsen pekte på det han ser som svært utbyggerstyrte prosjekter som etter tur setter byen på hodet, etterlyste sterkere styring fra de folkevalgte og kommunen.

Også en kvinne som selv erklærte seg midt i målgruppen, som innflytter med barn til Drammen, etterlyste realismen i det utbyggergruppa tegner opp.

– En gondolbane løser i veldig liten grad våre behov, som ung familie med barn i Drammen. Det er et luftslott å tro at dette ikke genererer trafikk og parkeringsbehov, sa en kvinne i publikum.

– Hva får dere til å tro at folk som i dag ikke tar buss, skal sette seg i en buss for å komme til påstigning på en gondol, løse billett til byen og så kanskje gå på en tredje etappe med kollektivtransport? For meg høres det helt urealistisk ut. Når dere snakker om selvkjørende matebusser høres det fint ut, men jeg jobber med samferdsel og vet hvor kort den teknologiske utviklingen av slike autonome busser egentlig har kommet, opplyste hun.

– Man må tenke nytt, og vi har i mobilitetsrapporten delt brukerne inn i grupper. Dette vil nok ikke løse handleturer, men for andre grupper vil det gjøre transport mer effektivt enn i dag, svarte Hansen henne.

– Når det gjelder bil er det ekstremt dyrt å bygge en veinedføring, sa Hansen og pekte på Buskerudbypakka. Derfor mente han løsninger som kan avhjelpe behovet vil ha verdi, selv om det ikke erstatter det fullt ut.

– Spennende

– Et utrolig spennende og godt gjennomarbeidet konsept, med mange aspekter ved seg som tidligere gondolideer ikke har hatt, sa Tom Søgård i Byen vår Drammen og trakk fram perspektivet transportløsning som nytt.

Søgård var også opptatt av turistattraksjonen og miljøvennligheten prosjektet representerer.

Per Burud, styreleder i Idrettsrådet, pekte på verdien en slik sammenkobling vil utgjøre for en helhetlig idrettsakse mellom Marienlyst, marka og Konnerud som turområde og idrettsinteressert bydel.
– Vi har rare vintre for tiden, og på Konnerud ligger byens eneste stadion der det produseres kunstsnø, og mange som vil gå på ski straks vi andre tar av joggeskoene vil med dette få mulighet til å komme seg lett ut i løypene, sa Burud.

Store ting har latt seg realisere i Drammen før. Er det muskler og vilje og guts nok i byen til å få til dette nå, fikk Søgård spørsmål om fra Monstad.

– Ikke nå, akkurat nå er alt på vent. Men prosjektgruppa som har jobbet med Nye Drammen ønsker å styrke Drammen regionalt og tenker veldig innovativt, sa han.

For idretten var også utvikling av Haukåsløypa en viktig bit.

– Det kan bli det eneste alpinanlegget i Norge som ikke behøver parkeringsplasser, fordi folk vil kunne sette seg rett i gondolen med ski og brett på Marienlyst, sa Burud.

For idretten var også utvikling av Haukåsløypa en viktig bit.

– Det kan bli det eneste alpinanlegget i Norge som ikke behøver parkeringsplasser, fordi folk vil kunne sette seg rett i gondolen med ski og brett på Marienlyst, sa Burud.

Drammen Idrettsråd i innlegg: Vi må utvikle Marienlyst for fremtiden

Store ting har latt seg realisere i Drammen før. Er det muskler og vilje og guts nok i byen til å få til dette nå, fikk Tom Søgård spørsmål om.

– Ikke nå, akkurat nå er alt på vent. Men prosjektgruppa som har jobbet med Nye Drammen ønsker å styrke Drammen regionalt og tenker veldig innovativt, sa han.