Investorlag presenterte ny gondolplan

Torstein Tvenges Fram Eiendom og Selvaag AS er villige til å være med Joachim B. Hansen i Strømskog på millionsatsing i Drammen. Idretten applauderer gondolplanene.


Haukåsbanen er navnet på den nye planen med mål om å knytte Konnerud og Marienlyst sammen.

De formelle forslagstillerne bak prosjektet er Joachim B. Hansen i Strømskog Eiendom AS (prosjektleder), Torstein Tvenge og Marianne Tvenge, begge Fram Eiendom AS  og Halvard Kverne, konserndirektør i Selvaag Bolig ASA.

Også Drammen kommune stiller seg bak forslaget, som så langt ikke har blitt politisk behandlet.

Bjørn Holm i det kommunale eiendomsselskapet Drammen kommune eiendomsutvikling er tilstede på pressekonferansen, det samme er Geirr Kihle for Drammen Idrettsråd og Steinar Sørensen, styreleder i Drammen slalåmklubb, som driver dagens Haukås skianlegg.

Planen om å bygge gondol har kommet opp flere ganger de siste årene, hver gang med Hansen som grunneier som initiativtaker. Denne gangen presenteres imidlertid et bredere opplegg som vektlegger forbindelsen først og fremst som kollektivsystem på privat initiativ.

(Edit. Bjørn Holm skulle ifølge pressemelding være til stede, men møtte likevel ikke. Red. anm)

2.000-4.000 personer i timen

Med kapasiteten investorene ser for seg, vil en Leitner-gondol kunne flytte mellom 2.000 og 4.000 mennesker i timen - fra Konnerud, et område det i dag sogner 10.500 personer til, men der boligutviklerne i fremtiden ønsker at 20.000 skal bo - og til Marienlyst.

Ifølge planen kan en slik alternativ kollektivtransport gjøre at dagens bussfrekvens er tilstrekkelig, og samtidig redusere kostnadene estimert i Buskerudbypakke 2 med 850 millioner kroner.

Regnestykket er at 3.000 av de 20.000 potensielle Konnerudbeboerne bruker gondolen som transportmiddel, oppnås målet om 14. prosent kollektivbrukere. Om 5.000 velger svevependling så ligger man på 25 prosent.

Også Konnerud som næringslivsattraksjon fremheves i forslaget: Mathall, utflukter, restauranter og butikker vil både serve bydelen bedre enn i dag, og tiltrekke seg turisme, mener initiativtekerne.

Haukåsløypa er også tiltenkt en viktig attraksjonsfaktor: Fra å være et dugnadsbasert nærmiljøanlegg drevet av Drammen Slalåmklubb, vil den med utvidelse og mulig holdeplass med sportsrestaurant på utsiktpunktet øverst, kunne bli springbrett for langt flere alpinister og skiløpere enn i dag.

Forbindelsen mellom Campus Marienlyst, Haukås/marka og Konnerudhallen med anleggene rundt, omtales som en idrettsakse.

Saken er oppdatert.