Fremtiden

Ivar Flaten - deler samme plattform som Bill Gates

Drammens egen Ivar Flaten, kjent som prest, dialogentusiast og brobygger i Drammen, skal dele samme plattform som tidligere har blitt brukt av verdensledende personligheter som Bill Clinton, Bill Gates, Jane Goodall og Stephan Hawking for å nå ut med sitt budskap globalt.

TED, som er engelsk forkortelse for technology, entertainment og design, er en årlig, amerikansk formidlingsplattform som mål å spre ideer ved hjelp av foredrag og opptredener innenfor blant annet forskning, kunst, teknologi, utdanning, design, politikk, økonomi, kultur, forretningsvirksomhet og underholdning.

Altså det meste, her er budskapet det viktigste. Flere drammensere få lov til å dele sitt budskap til alle TEDx Talks sine tilhengere. Her skal man dele budskapet sitt på 18 minutter eller mindre. TEDx går under slagordet «ideer som er verdt å spre».

TED Talks tiltrekker seg verdensledende personligheter innenfor mange ulike temaer, og har hatt foredrag av blant andre Bill Clinton, James D. Watson og Richard Dawkins.

Disse TED og TEDx Talks videoene blir sett over hele verden og har potensial til å nå mange millioner mennesker. Forskjellen på TED og TEDx er at bak TEDx videoene står det selvstendige arrangører, men arrangementet er basert på struktur og kriterier fra TED.

Derfor er et TEDx-arrangement et frittstående organisert arrangement, og nå som TEDxDrammen blir lansert har de frivillige bak arrangementet valgt ut prest Ivar Flaten til å holde et av foredragene.

I etterkant blir alle talene sendt til TED.com sentralt for videre bearbeidelse og så lastet opp på TED-plattformen.

15 år med dialog

– Det er vel ikke overraskende at jeg skal snakke om liv, død og dialog, sier Ivar Flaten, som siden etableringen i 2018 har fungert som dialogprest for Kirkelig Dialogsenter i Tunsberg bispedømme.

Han er for drammenserne kjent som dialogpresten. Helt siden han ble ordinert som prest på Fjell i 2006 har han jobbet med å bygge bruer mellom de ulike tros- og livssynsretningene i byen. Gjennom arbeidet i Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) og som en av gründerne av Drammen Sacred Music Festival, har han vært med på å sette integrering på kartet. Han vant også Brobyggerprisen 2020.

Men det var da den nyutdannede presten i 2006 ble kastet midt opp i karikaturstriden, at dialogarbeidet hans så dagens lys.

I 2005 trykket Jyllands-Posten 12 karikaturtegninger av profeten Mohammed. Det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, som ble angrepet av terrorister, trykket karikaturene i februar året etter.

Publiseringen av karikaturtegningene i Jyllands-Posten ble starten på store stridigheter, voldshandlinger og rettstvister flere steder i verden.

Det var da Moskeen på Fjell inviterte blant annet Flaten til dialog, for å unngå at kaoset man så verden over skulle spre seg til Drammen.

Det paradoksale her er at ytre katastrofer slik som karikaturstriden brakte oss på Fjell sammen.

—  Ivar Flaten, dialogprest i Kirkelig Dialogsenter.

Ikke legg etiketter på mennesker

I jobben som prest møter Flaten mange ulike familier og mennesker.

– Det viktigste jeg har lært og vil lære bort er at vi mennesker er mer enn hvilken religion vi tilhører. Vi har ulike roller. Jeg er 66 år, en far, en bestefar, ektemann, prest og dialogentusiast, sier han.

Og legger til at vi må slutte å sette etiketter på hverandre.

– Alle mennesker er forskjellige og det er derfor det er viktig å få til en samtale med hverandre, sier han.

Mange synes det er skummelt å åpne seg eller å møte nye mennesker, men erfaringen blir det motsatte når de møtes.

– Det paradoksale her er at ytre katastrofer slik som karikaturstriden brakte oss på Fjell sammen, sier han.

Dette er noe han har tatt utgangspunkt i når han har forberedt sin tale for TEDxDrammen.

– Det var utrolig kult at de spurte om jeg var interessert i å være med på en video. Jeg er jo vant til å holde taler, men synes at det var utrolig nyttig prosess jeg gikk gjennom på TEDxDrammen, sier han.

Frivillige står bak

Lisensholder i TEDxDrammen, Gry Helene Stavseng, forteller at de er 13 frivillige som står bak arrangementet, i tillegg til sponsorer.

I den tre timer lange sendingen skal flere holde taler.

Blant dem finner du navn som Sylo Taraku, som jobber som rådgiver i Tankesmien Agenda, Giovanna Calogiuri, professor i helsevitenskap ved Vitensenteret for helse og teknologi og Ketil Stoknes, som er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo med hovedfag i vegetasjonsøkologi og en doktorgrad i mikrobiologi.

TEDxDrammen lanseres 25. april og på grunn av smittesituasjonen blir dette et digitalt arrangement.

– Jeg var blant de heldige som fikk være med på opptakene, og her får du høre om alt fra hvordan oppleve naturen til noen råd du kan gi til dine barn, sier hun og legger til at alt kan jo ikke røpes helt ennå.

Håpet til teamet bak TEDxDrammen er at dette arrangementet blir den første i en lang rekke med arrangementer.