Trømborg slutter i kommunen etter 24 år

Ingrid Trømborg (50) har som kommunikasjonssjef og tidligere leder for Servicetorget vært Fredrikstad kommunes ansikt utad siden 2002. Nå er det snart slutt.

Trømborg starter 17. juni som ny kommunikasjonsjef i Trygg Trafikk.

– Jeg kan bekrefte at jeg har sagt opp jobben i Fredrikstad kommune. Jeg er blitt 50 år og har tenkt at hvis jeg ikke skal bli værende i den samme jobben til jeg blir pensjonist så må jeg gjøre et jobbskifte nå, forteller Trømborg til Demokraten.

Trafikksikkerhet

Allerede før sommerferien har Trømborg fått Oslo som sitt nye arbeidssted. Der skal hun lede informasjonsarbeidet ved Trygg Trafikks hovedkontor og ha et likedant ansvar overfor de 11 fylkeskontorene når den nye regionreformen snart settes ut i live.

– Da jobben som kommunikasjonsjef i Trygg Trafikk kom seilende forbi, slo jeg til. Trygg Trafikk er en organisasjon som har et svært godt omdømme i folket og som jobber med noe veldig viktig; nemlig trafikksikkerhet, ikke minst blant barn og unge. Dette vil jeg være med på, tenkte jeg. At ingen drepes i trafikken er et flott mål å jobbe etter, poengterer en engasjert Trømborg.

– Kom seilende forbi, sier du – ble du headhuntet til jobben?

– Nei da, jeg søkte som alle andre. Trygg Trafikk hadde en bred rekrutteringsprosess med innleid rekrutteringsbyrå, opplyser Trømborg, som selv ikke er kjent med hvor mange som ville bli selskapets nye kommunikasjonsjef.

– Nå får vi se deg mer på Dagsrevyen enn i Fredrikstads gater?

– Hehe! Jeg kommer naturligvis til å jobbe tett med den daglige lederen hver dag. Men jeg tenker nok at det mest vil være organisasjonens øverste sjef som representerer Trygg Trafikk på for eksempel Dagsrevyen, sier Trømborg, som snart gjør Oslo-pendler av seg.

– Ettersom ungene nå har flyttet hjemmefra tenker jeg pendlingen skal gå greit, forklarer tobarnsmoren.

Bygde opp Servicetorget

Ingrid Trømborg startet sin karriere i Fredrikstad kommune som informasjonskonsulent i 1995. Fem år senere gikk hun til jobben som prosjektleder for det kommende Servicetorget som skulle etableres i det nye rådhuset i Nygårdsgata våren 2002. Her ble hun samme år også daglig leder for de rundt 30 medarbeiderne i kommunens førstelinje-apparat.

– Er det med et visst vemod du forlater Fredrikstad kommune?

– Klart det er vemodig. Jeg har jo vært med på en fantastisk reise med mange flotte, hyggelige, fantastiske kolleger. Så vemodet føler jeg selvsagt på.

– Hva kan du si om utviklingen i Fredrikstad, kommunen som hadde 63.000 innbyggere da du startet og som i 2019 har 81.000 innbyggere?

– I all hovedsak må vi si at utviklingen har vært positiv på de fleste områder. Men det er også et faktum at vi har mange utfordringer. Økonomien er trangere og budsjettene er strammere. Handlingsrommet er mindre i dag, sammenlignet med for bare noen år siden. Innenfor mitt område, kommunikasjon, kunne vi dekket behovene overfor publikum og brukerne enda bedre dersom ressursene ikke var blitt såpass knappe. I blant er det vanskelig å etterkomme ønskene og ambisjonene vi selv har for å nå ut til innbyggerne, medgir hun.