Sarpsborg

Forberedes til undervisning i psykisk helse og livsmestring

Fra høsten skal førsteklassingene ved de videregående skolene i Østfold undervises i et helt nytt emne. Men først må lærerne få de rette verktøyene.

– Noen måter å tenke på gir mer ubehag og mindre hensiktsmessig håndtering. Vi kurser lærerne i hvordan de kan lære ungdommene hensiktsmessig tenkning. Litt som gym på skolen der man trener kroppen – her trener man tanke- og forståelsesmåter, forklarer psykolog Trygve Børve.

Han har i det siste kurset nær 200 lærere ved de videregående skolene i Østfold i undervisningsopplegget «Tankekraft».

Mer enn depresjon

Dette er et samarbeid mellom Fagakademiet, Østfold fylkeskommune og Folkehelseinstituttet, og setter søkelys på psykisk helse og livsmestring blant unge. Til høsten rulles opplegget ut på skolene.

– Når vi sier psykisk helse, tenker mange angst og depresjon, men programmet retter seg mer inn mot hva man kan gjøre for å hjelpe ungdom til å ha det bra – også når det er vanskelig, sier Børve.

– Jeg tror det er riktig å si at det handler aller mest om å håndtere det livet byr på, og en spin-off-effekt er betydningen for håndtering av emosjonelle vanskeligheter.

Østfold er først i landet til å ta psykisk helse inn som et eget emne på videregående skole.

– Det er vi veldig stolte av. Vi må understreke at dette ikke skal gå på bekostning av undervisning i fag. Våre skoler har valgt «Livsmestring» og psykisk helse som sitt fokusområde neste skoleår, sier skole- og fagopplæringssjef Erik Bråthen.

Skal måle effekten

Forsker Gry Anette Sælid fra Folkehelseinstituttet har skrevet en doktorgradsavhandling om psykisk belastningsmestring, og er spent på hvilken effekt prosjektet har på elevene.

– Lærerne skal blant annet undervise i selvfølelse og generell mestringsforventning, men også livskvalitet og angst- og depresjonssymptomer. Så skal vi måle om dette reduseres eller kan forebygges over tid.

– Vi har fått høre at mange lærere har vanskeligheter med å svare elevene når de får diverse utfordringer i fanget. Nå er de veldig fornøyde med å få redskaper som hjelper denne kommunikasjonen, sier Sælid.

Hun roser Østfold for å gå foran og løfte psykisk helse i skolen.

– Jeg er så imponert over lærerne, og også fylkesledelsen og rektorer for hvordan de tar tak i dette. Jeg pleier å si at tankekraft og handlekraft hører sammen, så dette er i alle fall en fylkeskommune med handlekraft, legger Børve til.

Spente lærere

En av lærerne som har blitt kurset er Tone Christin Lundem Børresen fra Kirkeparken videregående i Moss. Hun ser fram til å komme i gang med undervisningsopplegget.

– Jeg tror de fleste lærere og lektorer jobber med dette hver dag, men nå blir det satt i et system som gjør det enklere for oss å sette av tid til bare dette.

– Her får vi håndfaste grep for å hjelpe elevene til å se på seg selv fra utsiden. De kan reflektere rundt hvordan andre ungdommer tenker, justere selvbildet og ikke tenke at de er alene om tanker og bekymringer de har, slutter Børresen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: