Sarpsborg

Sykehuset Østfold ser ikke behovet for tidligere hjemsendelse

Har ingen planer om å bli med på et kappløp for å få mor og barn tidligst mulig hjem etter fødsel.

– De aller fleste ligger to døgn, og hjemreise tidligere er nesten alltid etter kvinnens ønske. Skjer fødselen sent på dagen er det mange som ligger til tredje dag, og etter keisersnitt er det standard med tre døgn, opplyser klinikksjef Eirin Paulsen ved kvinne-barn-klinikken ved Sykehuset Østfold.

Den siste tiden har Dagsavisen skrevet mye om liggetiden ved norske sykehus etter fødsel, som er stadig synkende. Særlig har det blitt mye oppmerksomhet rundt den nye kvinneklinikken ved Haukeland sykehus i Bergen, som har mål om at 40 prosent skal reise hjem innen seks til åtte timer etter fødsel når den åpner i 2022.

Les også: Dobling i tidlige hjemreiser etter fødsel
Les også: Kortere liggetid etter fødsel: Fagfolk frykter alvorlig sykdom og spedbarnsdød

Les også: Norge bryter med WHOs baby-råd

– Bedre plass

Ved Sykehuset Østfold defineres tidlig hjemreise som alt innenfor 48 timer etter fødsel, og de har prosdeyrer på at mor og barn bør være til observasjon så lenge jordmor, gynekolog eller barnelege vurderer det medisinsk nødvendig.

Den gjennomsnittlige liggetiden ved fødeavdelingen deres mellom januar 2016 og nå er på 2,58 døgn, og de har heller ingen umiddelbare planer om å innføre måltall for tidlig hjemreise, eller iverksette andre tiltak for å få ned liggetiden.

– Vi ser at det er behov for å gi mor og barn individuell og tilpasset barselomsorg, og vi synes ikke 2,58 døgn i gjennomsnittlig liggetid er mye, sier Paulsen.

Før det nye sykehuset på Kalnes åpnet var det snakk om å legge til rette for flere såkalte ambulerende fødsler ved sykehuset – det vil si hjemreise i løpet av samme dag, men dette praktiseres i svært begrenset grad.

– Utfordringen den gangen var plassen på barsel. Dette har nå bedret seg, og det er vi glade for. De fleste som er registrert med så kort liggetid er overflyttet Oslo fordi barnet er sykt, forteller Paulsen.

Hjemmebesøksutfordring

Når mor og barn har reist hjem fra sykehuset har Helsedirektoratet retningslinjer som tilsier at de skal få hjemmebesøk av jordmor innen tre dager, og helsesøster inne sju til ti dager.

Men særlig systematiske jordmorvisitter har vist seg vanskelig på grunn av for få jordmorårsverk.

– Vi har som mål å tilby hjemmebesøk av jordmor til førstegangsfødende og andre som har behov, men noe mer enn det har vi ikke kapasitet til med den bemanningen vi har i dag. Helsesøsterbesøk får alle tilbud om innenfor retningslinjene, sier enhetsleder for helsesøstertjenesten i Halden kommune, Liv Steilbu.

Les også: – Behov for strakstiltak

Nye stillinger

Hun påpeker at det ikke er tydeliggjort i retningslinjene fra Helsedirektoratet om det er sykehuset eller kommunene som har ansvaret for å gjennomføre hjemmebesøkene, og at det er stor forskjell på jordmorkapasiteten fra kommune til kommune.

– Jeg synes alle fødende burde fått ligge lenger på sykehus enn de gjør i dag, men samtidig gjøres det individuelle vurderinger ved sykehuset, og ingen blir skrevet ut mot sin vilje, mener Steilbu.

Også i Sarpsborg og Fredrikstad har det til nå vist seg vanskelig å få til et universelt tilbud om jordmorbesøk. Denne situasjonen håper de nå å bedre, da det skal ansettes én ny jordmor i Sarpsborg og tre nye i Fredrikstad.

– Det betyr nærmest en dobling av jordmorårsverkene, og at vi nå vil kunne tilby alle barselbesøk innen ett til tre døgn, fortalte sjefshelsesøster Ragnhild Folde ved avdeling helsevern for barn og unge i Fredrikstad kommune i februar.

Nyeste fra Dagsavisen.no: