KONTINUITET: – Når mellom 80 og 90 prosent av de som er gravide går til jordmor, er det også gunstig at det er jordmor i kommunen som gjennomfører besøkene, sier sjefshelsesøster i Fredrikstad kommune, Ragnhild Folde.

Tar grep for de aller minste

Fredrikstad kommune styrker innsatsen rundt nyfødte for å gi barna en best mulig start på livet. Nå håper de prosjektmidlene som har gjort det mulig blir en permanent løsning.

– Det hadde vært helt umulig å få til barselbesøk hos alle familier med de ressursene vi hadde i utgangspunktet. Vi har hatt hjemmebesøk av jordmor tidligere også, men da har det vært mer på indikasjon – for eksempel ved beskjed fra sykehuset om at det er behov. Universelle tiltak er det beste med tanke på å komme tidlig inn og bistå familiene, sier sjefshelsesøster ved avdeling helsevern for barn og unge i Fredrikstad kommune, Ragnhild Folde.

Helsedirektoratets retningslinjer er at barselbesøk av jordmor skal gjennomføres innen tre døgn etter hjemkomst fra sykehus. Som Dagsavisen tidligere har omtalt viser en kartlegging fra Ammehjelpen at kun én av ti har fått tilbud om dette fram til nå.

– Nesten dobling

Takket være prosjektmidler på tre millioner kroner fra Helsedirektoratet, får Fredrikstad nå fire nye jordmorårsverk, noe som styrker kommunens barselomsorg betydelig.

– Det betyr nærmest en dobling av jordmorårsverkene, og at vi nå vil kunne tilby alle barselbesøk innen ett til tre døgn, forteller Folde.

På landsbasis er det 344 jordmorårsverk i kommunene fordelt på 60.000 gravide, og det er anslått at det mangler rundt 1.000 jordmødre. Samtidig påpeker Folde at det kan være flere årsaker til at mange ikke får tilbud om barselbesøk.

– Utfordringen her i Østfold har i alle fall vært at det har kommet ny barselveileder som blant annet går på tilbud om barselbesøk, men uten at det står om det er sykehuset eller kommunen som har ansvaret.

– Vi søker midler for å gjennomføre dette i regi av kommunen med tanke på kontinuiteten. Når mellom 80 og 90 prosent av de gravide går til jordmor, er det også gunstig at det er jordmor i kommunen som gjennomfører besøkene, mener sjefshelsesøsteren.

Les også: Seks av ti kommuner stryker på hjemmebesøk til nybakte foreldre
Les også: – Stor jordmormangel kan sette barn i fare

Jobber med helsesøstre

Helsedirektoratet anbefaler også at helsesøster kommer på hjemmebesøk mellom sju og ti dager etter fødsel. I Dagsavisen 24. januar kom det fram at en analyse fra UNICEF Norge viser at seks av ti kommuner ikke klarer å tilby dette til alle i løpet av de første to ukene.

Dårligst i Østfold er Fredrikstad, med en andel på 76 prosent, men Folde tror også denne statistikken vil bedre seg i tida som kommer.

– Tidligere har det ikke vært mulighet for elektronisk melding, og med papirmelding har det vært en utfordring med hjemmebesøk fra helsesøster innen 14 dager. Det kan skyldes postgang eller andre faktorer, men nå er det elektroniske på plass, og da tenker jeg at vi er i mål med en av de viktigste forutsetningene for å få til dette.

Østfold-kommunene kommer generelt sett godt ut av UNICEF-analysen. Ifølge Fylkesmannen, har det heller ikke vært klager på barselomsorgen i fylket de siste årene.

Råde på topp

Beste Østfold-kommune – og nest best i landet – er Råde, med en andel helsesøsterbesøk i løpet av de to første ukene etter fødsel på hele 240 prosent. Det høye tallet kan skyldes flere besøk til én familie eller at en familie har fått besøk fra en annen en bostedskommunen.

– Det kan også skyldes feilrapportering, men vi ligger i alle fall på 100 prosent. Vi har god helsesøsterdekning og er innenfor den anbefalte normen, sier virksomhetsleder ved Familiehuset i Råde, Gunn-Mari Farbu.

– Det er en kombinasjon av at kommunen har valgt å satse på dette og tilskuddet vi får fra Helsedirektoratet.

Også på barselbesøk ligger kommunen godt an.

– Vi har 1,2 jordmorårsverk og ligger på norm der også, i forhold til antall fødsler, forteller Farbu.

– Utdannes for få

Likevel ser hun en stor framtidig utfordring.

– Vi sliter med å rekruttere nok helsesøstre. Det utdannes for få. Da klarer vi ikke fylle stillingene, sier Farbu, og får støtte fra kollegaen i Fredrikstad.

– De siste årene er det anbefalt over statsbudsjettet å styrke helsestasjonene, noe som har skjedd over hele landet. Men utdanningen av helsesøstre har ikke økt, så det blir nok et etterslep der, tror Ragnhild Folde.

Må søke årlig

Hun mener samtidig at prosjektmidlene fra Helsedirektoratet, til styrking av både jordmor- og helsesøstertjenestene, bør bli permanente.

– Vi søker for å få fortsette med dette, men tenker at dette burde vært fast i rammene til alle kommuner.

– I små kommuner har man kanskje ikke jordmor i 100 prosent stilling engang. Da kan det være en utfordring å få gjennomført barselbesøk innen tre døgn, så her burde man kanskje også inngå interkommunale samarbeid, avslutter Folde.

FAKTA:

* Andel nyfødte i Østfold med hjemmebesøk av helsesøster innen to uker etter hjemkomst:

* Fredrikstad: 76
* Hvaler: 76
* Eidsberg: 79
* Aremark: 80
* Halden: 85
* Trøgstad: 85
* Skiptvet: 86
* Spydeberg: 95
* Hobøl: 96
* Sarpsborg: 100
* Marker: 100
* Rømskog: 100
* Rygge: 104*
* Rakkestad: 106*
* Askim: 109*
* Våler: 114*
* Moss: 138*
* Råde: 240*

Forklaringen på tall over 100, er at kommunen har besøkt en familie flere ganger eller at en familie har fått besøk fra annen kommune enn den de bor i.

Kilde: UNICEF Norges kommuneanalyse/SSBs KOSTRA-tall fra 2016