Sarpsborg

Nasjonal sykkelkonferanse til Sarpsborg

I juni neste år samles sykkelentusiaster fra hele landet i Sarpsborg for å diskutere seg fram til hvordan man skal få flere til å velge sykkelen som framkomstmiddel.

– Hovedtema for konferansen blir «sykkelens rolle i framtidens transportsystem», og det handler blant annet om hvordan vi skal klare å få flere til å velge sykkelen som erstatning for bil – for eksempel til og fra jobb eller til henting og bringing. Da er vi nødt til å få nye grupper til å sykle, og elsykler er en viktig del av løsningen på denne utfordringen, sier markedssjef Ann-Christin Bakke i Syklistenes Landsforening.

Kompetanseutveksling

Den store sykkelkonferansen arrangeres på Quality Hotell i Sarpsborg 4-5. juni 2018, i regi av Syklistenes Landsforening sammen med Østfold fylkeskommune og Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Hit kommer rundt 350 personer fra hele landet som har sykkel som fag- og interessefelt, for å utveksle erfaringer og lære av hverandre.

– De aller fleste slike konferanser arrangeres på lokalt nivå, og det er derfor veldig viktig at man har et samlingspunkt, hvor representanter fra hele Norge kan møtes for å dele av sin kompetanse og hente inspirasjon som de kan ta med seg til sine hjemkommuner, sier Bakke.

Til konferansen kommer det også til å hentes inn fagpersoner fra det internasjonale sykkelmiljøet, som kan formidle gode tiltak fra andre deler av verden. Det vil bli mulighet for norske byer og kommuner som utmerker seg til å fortelle om sin suksessoppskrift for sykkel.

– Blant annet i Oslo gjøres det veldig mye bra, og da er det naturlig å se nærmere på hvordan man kan få til noe av dette også i andre byer og tettsteder eller distrikter. En annen by som har mye å lære bort, er Lillestrøm, som har blitt kåret til årets sykkelby, forteller Bakke.

– Byer og tettsteder

Hun mener det er mulig for store deler av landet å bli bedre på sykkelsatsing.

– Syklistenes Landsforening jobber inn mot myndighetene for etablering av et trygt, attraktivt, sammenhengende sykkelveinett i norske byer og tettsteder. Infrastrukturen må bedres for å klare å nå målet om åtte prosent sykkelandel i Norge innen 2023, sier Bakke.

Den store sykkelkonferansen avholdes hvert andre år, og ble sist avholdt i Tromsø i fjor.

– Vi prøver å fordele arrangementet rundt om i landet og det er kommunene som søker. En av grunnene til at Nedre Glomma ble valgt denne gangen, er at vi vet det foregår en del spennende sykkelsatsinger i området, både i Fredrikstad og med den nye elsykkel-banen ved Inspiria i Sarpsborg, slutter Bakke.

Mer fra Dagsavisen