Sykehuset Østfold

Østfoldrådet forventer bedring ved Sykehuset Østfold

Politikerne i Østfoldrådet vil følge situasjonen på Kalnes tett og forventer resultater etter lange og trøblete måneder ved Sykehuset Østfold. – Det kan være lurt med en ny start, sier Nord.

– Jeg fikk inntrykk av at de erkjenner utfordringene de står overfor, og at det jobbes med å løse dem. Samtidig ble det ikke lagt fram umiddelbare løsninger på kapasitetsproblemene det særlig er rettet søkelys mot Mye går nok også på planlegging – i og med at noen områder har mye ledig kapasitet, mens andre må ha pasienter på gangen, sier Simen Nord.

Ledelsen ved Sykehuset Østfold har vært under hardt press gjennom vinteren og våren. En rekke saker om kapasitetsproblemer, pasientskjebner og trøblete arbeidsmiljø kulminerte i at sykehusdirektør Just Ebbesen trakk seg i april.

Rekruttering

Irene Dahl Andersen har kommet inn som konstituert direktør. Mandag møtte hun og styreleder Marianne Fålun på Fylkeshuset for å orientere om hva sykehuset gjør for å møte utfordringene.

– Vi kan ikke ha det sånn at det plutselig oppstår store problemer. I vinter hopet det seg opp med influensa- og bruddpasienter, delvis også fordi kapasiteten i kommunene er for liten. Når pasientene skal skrives ut fra sykehus tidligere enn før, og følges opp i kommunene, kreves det et godt samarbeid, fastslår Nord.

– En annen utfordring er framtidig rekruttering. Vi fikk høre at det er vanskelig å selge inn Sykehuset Østfold, som er et breddesykehus, spesielt med tanke på å tiltrekke seg spesialkompetanse. Mange trekkes mot Oslo, fortsetter han.

Høyre-politikeren fikk et godt inntrykk av den konstituerte direktøren i løpet av den halvtime lange redegjørelsen.

– Det kan være lurt med en ny start, og jeg håper de bruker den til å få de ansatte med seg i større grad enn vi har lest de siste månedene. Flere hundre tusen mennesker er avhengige av et velfungerende sykehus, sier Nord.

Les også: Stortingspolitkerne krever svar fra Sykehuset Østfold
Les også: Fikk velge mellom korridorplass på Kalnes eller dobbeltrom på sykehjem
Les også: Nye meninger: Til direktøren – hilsen pasient

Løftet akuttmottaket

– Sykehuset Østfold har blitt fremstilt i et uheldig lys i media, sikkert fortjent også i mange saker, med mange historier som er vanskelige å lese. Nå har vi fått en ryddig gjennomgang, og det virker som de er i ferd med å ta tak i utfordringene, supplerer Elin Tvete (Sp).

Både hun og Nord skulle ønske det var satt av mer tid til orienteringen.

– Vi fikk ikke tid til å gå i dybden på de utfordringene som har blitt beskrevet de siste månedene, sier Tvete.

Sprengt akuttkapasitet har vært en av de største utfordringene ved sykehuset, særlig i vinter, men også gjennomgående siden åpningen på Kalnes i 2015.

– Noe av det nyttigste med orienteringen var å høre at de jobber aktivt med utvidelsen av akuttmottaket, og at dette står høyt på agendaen, mener Tvete.

Nord forsikrer at de vil følge nøye med på situasjonen ved sykehuset i tida som kommer.

– Det virker som de prøver å ta tak i det som haster mest først, men utfordringene er der fortsatt, og de er nødt til å følge opp planene med handling. Vi vil nok invitere dem tilbake til Østfoldrådet for å høre om det er noen faktisk progresjon.