Ny sykehusdirektør innrømmer: Sykehuset på Kalnes har for dårlig plass

Sykehuset på Kalnes kostet over seks milliarder kroner og ble Østfolds største bygg. Det var ikke nok til å håndtere utfordringene de møtte i vinter.

Etter at Just Ebbesen trakk seg som administrerende direktør for Sykehuset Østfold, tok Ebbesens høyrehånd, Irene Dahl Andersen, over roret. Hun tok over et sykehus det har stormet rundt den siste tida.

Økt liggetid og en merkbar høy utskiftning av ansatte ved enkelte avdelinger har vært to av hovedutfordringene. Ett av de mest synlige problemene er antall korridorpasienter som har fylt opp enkelte deler av sykehuset, særlig hjerte-, geriatri- og infeksjonsavdelingene. Ifølge Andersen er situasjonen betydelig bedre nå enn den var, men problemet er langt fra løst.

– Vi vet at vi vil ha store problemer med å ha nok plass til alle til riktig sted når trykket er ekstra stort, sier hun.

LES OGSÅ: Derfor har Sykehuset Østfold hatt problemer

Til tider for trangt

Moss kommune sendte nylig et brev til Fylkesmannen i Østfold, der de uttrykte bekymring for kapasiteten til sykehuset.

– Kapasiteten på Kalnes synes å være mindre enn på sykehusene ellers i landet, noe som kan gi en større risiko å legge pasientene inn på Kalnes, står det i brevet signert kommunalsjef Gro Gustavsen.

– Har sykehuset et kapasitetsproblem, Andersen?

– Det er vanskelig å svare helt entydig «ja» eller «nei» på det. Noen ganger vil svaret være «ja, på enkelte områder». For eksempel på akuttmottaket. Der ser vi nå at vi ikke alltid treffer.

– Burde sykehuset på Kalnes vært bygget større?

– Slik situasjonen har vært denne vinteren ville vi helt åpenbart hatt nytte av mer areal. Hadde vi hatt bedre kapasitet, tror jeg hverdagen vår ville vært enklere. Uansett er det ikke vi som bestemmer det. Det er de økonomiske rammene gitt fra høyeste hold. Vi må forholde oss til den kapasiteten vi faktisk har, og utnytte den til det beste for pasienter og ansatte, svarer direktøren.

LES OGSÅ: Stortingspolitikerne krever svar fra Sykehuset Østfold

Merker fortsatt effekten av flyttinga

Andersen er klar på at utfordringene ved sykehuset ikke skal gå utover pasientsikkerheten.

– Jeg skjønner at vi kan ha et forklaringsproblem for tida, men jeg tror ikke man skal være redd for at Sykehuset Østfold gir noen dårligere behandling enn andre sykehus. På nasjonale scoringer kommer ikke vi noe dårligere ut enn andre. Det er ikke slik at det ikke finnes korridorpasienter på Ahus eller negativ historie på Sykehuset Vestfold også. Vi skal strekke oss alt vi kan for å sørge for at pasientene får en god og sikker behandling. Det har vi gode forutsetninger for å klare, sier hun.

En del av skylden for utfordringene til sykehuset legges også over på flyttingen fra Fredrikstad til Kalnes, og alt det innebar.

– Det å ta i bruk et nytt sykehus er en heftig øvelse. Det tar tid og krefter å falle på plass, selv om dette ikke er noe vi skal skylde på til enhver tid, sier Andersen.

– Det er nå snart to og et halvt år siden det nye sykehuset på Kalnes offisielt ble åpnet. Skaper flyttingen fortsatt utfordringer for dere?

– I forbindelse med flyttinga tok vi i bruk mye ny teknologi. Det er dessverre slik at nye systemer ikke alltid fungerer slik som tiltenkt. Det er noe vi fortsatt strever med. Jeg tror ikke vi kan datofeste når vi kan si at vi ikke lenger har noen innkjøringsproblemer, men vi er i hvert fall et helt annet sted nå enn vi tidligere var, svarer hun.

Ristet i grunnvollene da Just Ebbesen trakk seg

Andersen, som er konstituert på ubestemt tid, erkjenner at det ikke blir en lett oppgave hun nå tar fatt på.

– Det å overta et så stort ansvar er en betydelig utfordring. Når det dessuten kommer så brått på, så er det klart at det vil være en omfattende overgangsperiode. Men jeg minner meg hele tida på at jeg ikke er alene. Dette sykehuset består av dyktige 5.200 medarbeidere. Det er én person som har sluttet. Alle de andre er der fortsatt, forteller hun.

LES OGSÅ: Mener det var nødvendig å bytte sykehusdirektør

Hun har forståelse for at Ebbesen valgte å ta sin hatt og gå.

– Det er ikke oppsiktsvekkende at en administrerende direktør som har vært her i ni år, i en fase av sykehusets historie som har vært usedvanlig annerledes, tenker at nok er nok. Men det er klart at det rister litt i grunnvollene når det skjer. Det er mange følelser som dukker opp i kjølvannet av dette, særlig for meg som har hatt ham som en nær kollega.

– Er du enig i avgjørelsen eller skulle du helst sett at han ble værende?

– Jeg synes ikke det er en ønskesituasjon for meg å overta, men jeg forstår den vurderingen han gjorde, svarer hun.

– Hva kommer du til å gjøre annerledes?

– De planene som ligger for å møte utfordringene som sykehuset står overfor, de ligger fast. Så får vi se om det holder, eller om vi må gjøre noen justeringer, sier hun.

Når det kommer til hennes lederegenskaper, er hun opptatt av å skape en forståelse om at alle drar lasset sammen.

– Jeg er en type som ganske vilt og uhemmet benytter kompetansen i de menneskene jeg har rundt meg. Det er for meg helt avgjørende. Hvis ikke blir dette for vanskelig, forteller Andersen, som har vært med på å lede store organisasjoner i rundt 20 år nå.

I likhet med Ebbesen mener hun også at det er viktig å være ærlige om hvilke utfordringer sykehuset har. Å møte problemer, i stedet for å legge lokk på dem.

LES OGSÅ: Til direktøren – hilsen pasient (kronikk)

Vil jobbe med omdømmet

Kun dager før Just Ebbesen gikk av som Sykehuset Østfolds øverste leder, snakket han i et intervju med Dagsavisen Østfold om hvor trist det er at hele sykehuset svartmales som følge av problemer ved enkelte avdelinger.

– Sykehuset Østfold beskrives som en organisasjon der alt er kaos. Slik er det ikke, uttalte han.

Andersen erkjenner at sykehuset har fått et omdømmeproblem.

– Det er fryktelig trist, da dette er en flott organisasjon med utrolig mange flinke folk. Jeg tror noe av det dårlige omdømmet er skapt gjennom at vi har fått et helt nytt sykehus, med store forventninger blant både befolkningen og ansatte, sier hun.

– Hva akter dere å gjøre med det?

– Vi skal ta det dårlige ryktet som har festet seg på ramme alvor og informere om hva vi gjør for å løse utfordringene våre. Omdømmet bygges innenfra. Derfor kan vi ikke bare sitte å snakke om det. Vi er nødt til å gjøre noe også – noe som synes, svarer hun.

LES OGSÅ: Fikk velge mellom korridorplass på Kalnes eller dobbeltrom på Peer Gynt sykehjem i Moss