Hvaler

– Bruene på Hvalerveien utgjør et stort problem

Jan Henrik Lund i Syklistenes landsforening er bekymret for myke trafikanter som krysser vei og Hvalerbruer.

Som Dagsavisen Demokraten tidligere har omtalt er mange trafikanter bekymret for tilstanden på Asmalsund bru. Statens vegvesen betrygger og forteller nå om årlige inspeksjoner av brua. Men påhengt gang- og sykkelbane blir det ikke på bruene over Puttesund, Grønnetkilen, Asmalsund og Skjelbusund.

– Bruene vil i overskuelig tid utgjøre markante «hull» i planen for gang- og sykkelvei som Hvaler kommune i sin tid presenterte, sier Jan Henrik Lund, lokallagsleder Syklistenes Landsforening Nedre Glomma.

Farlige hindre

Syklistenes Landsforening ser utfordringer flere steder i landet med trange og uhensiktsmessige bruer. Lokallagsleder Lund forteller at man noen steder har klart å henge på gang- og sykkelveier. Går ikke dette er nye bruer løsningen.

– Det er en kjent sak at bruene på Hvalerveien er problematiske på flere områder. Ikke bare trenger de sårt til vedlikehold, reparasjon og utskifting. I sin nåværende utforming er de ikke tilrettelagt verken for den trafikkmengden de utsettes for, eller myke trafikanter. Derfor blir bruene dessverre effektive, og til dels farlige, hindre for trygg ferd langs fylkesvei 108, mener Jan Henrik Lund og legger til:

– Fra Syklistforeningens egne brukerundersøkelser vet vi at gjennomgående traseer er noe av det syklistene etterspør mest. Følgelig utgjør bruene på Hvalerveien et stort problem.

På den nye gang- og sykkelveien ved Stokken må myke trafikanter krysse fylkesveien 108 midt i en sving.

Gode sykkelveier gir økt attraktivitet

Syklistforeningen (SLF) mener det generelt satses for lite på bygging av sykkelveier.

– Vår opplevelse er at myke trafikanter gjennomgående taper i kampen mot bilene når det gjelder utbygging og utvikling. Noen ganger ser vi at alle gruppers behov imøtekommes, slik tilfellet vil være når ny Kjøkøysund bru står ferdig – når det enn måtte bli. Da vil både bilene og de myke trafikantene få bedre forhold, siden brua er planlagt med separat gang- og sykkelvei, sier Lund.

Hvor populær hadde en sammenhengende gang- og sykkelsti fra Fredrikstad til Asmaløy vært uten farlige krysninger og smale bruer?

– Sykkelturen til Hvaler er allerede attraktiv, selv om ikke alt er perfekt. Men en god sykkelvei på hele strekningen, og uten farlige hindre helt til Asmaløy, vil selvfølgelig være enda bedre. Og utgjøre en solid turistattraksjon for Hvaler, det er hevet over enhver tvil. Hvalers store attraktivitet som ferie- og utfluktsmål ville ha økt ytterligere, i tillegg til å bety mye for alle fastboende i det daglige, svarer Lund.

– Et langsiktig arbeid

Lokallagsleder Jan Henrik Lund forteller at Syklistforeningen opplever å ha god kontakt med alle veieierne om planer og utbygging.

– Vi er glade for alle nye sykkeltraseer og -anlegg, og verdsetter at kommuner, fylkeskommuner og staten lager og vedtar planer som inkluderer sykkeltilrettelegging. En god plan er starten på at noe kan bli bedre, sier Lund før han avslutter:

– Vår erkjennelse, som vi sikkert deler med mange andre som håper på utbygging og utvikling i offentlig regi, er at sykkeltilrettelegging er et langsiktig arbeid – og en vedvarende tålmodighetsprøve. Likevel ser vi en økende bevissthet for tilrettelegging for myke trafikanter hos mange beslutningstakere, i tråd med målene for mer bærekraftig ferdsel. Og nye flotte anlegg tilkommer, slik som sykkelveien langs Fastlandsveien på Hvaler.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

I januar 2021 ble 2,9 kilometer gang- og sykkelvei åpnet på grensa mellom Fredrikstad og Hvaler.
Det er 50 år siden Asmalsund bru sto ferdig. Tidens tann tærer på bruelementene.

---

GANG – OG SYKKELVEI HVALER

I 2018 la Rambøll AS på vegne av Hvaler kommune fram en utarbeidet detaljplan for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 108, fra Puttesund til Åsebu på Asmaløy. En strekning på 9,8 kilometer.

I januar 2021 ble 2.900 meter gang- og sykkelvei ved Stokken innviet. Ny strømkabel til Hvaler ble lagt i en betongkasse med gang- og sykkelvei på toppen, og dermed ble kostnaden på 90 millioner kroner et spleiselag mellom Viken fylkeskommune, Elvia (Hafslund) og Hvaler kommune.

I 2016/2017 ble det avklart at bruene Puttesund, Grønnetkilen, Asmalsund og Skjelbusund ikke kommer til å tåle påhengt gang- og sykkelbane. Det betyr at en sammenhengende sykkelvei fra Puttesund til Asmaløy foreløpig ikke er mulig.

Kilder: Viken fylkeskommune / Hvaler kommune / bruforvalter Kine Thoresen, Viken fylkeskommune

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: